piano, keyboard, keys

412. О Сионе, Граде Божий

25/05/2018 Лара 0

С. П. 626, Д. П. 330 1. О, Сионе, граде Божий,Славни са онез неща,Що за тебе се говорят:Основан на Канара,    Ей, на Канарата вечна    Безопасно съграден    И с стените на спасене    Си во век обиколен. […]