Благословение над Сион – изцеление на душите от петдесятното учение, които ще приемат светлината чрез вестта Сионова съдебна

24/11/2022 Лара 0

”О, Сионе, Сионе, свята Моя гора, над теб Зорница сияе в пълнота! Ярка й струя озари Земя, снопа подвижи в свещена хвала. Полята ухаят в Моя хвала, птичките пет в небесна […]

death valley, desert, highway-3133502.jpg

Свещенството свободно поема път на служение

СВЕТЛИНА ЗА ДВАНАДЕСЕТ ИЗРАИЛЕВИ СТЪЛБОВЕ И ВРАТИ. СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ ”И в тоз миг на съдба приемам всемирно всесъжение чрез стражево първосвещено служение хвалите и прошенията на дванадесетте израилеви стълбове и новозаветните […]

jesus, christ, god-3539011.jpg

Жезълът Мойсеев

  След въвеждане на свидетелствената съдба на Израиля, изяви се чрез Дух Святи, че трябва да се застане за душите в двете деноминации! Всичкото приготовление трябваше да се изпълни в голяма […]

pink, cherry blossoms, flowers-324175.jpg

Обновление на реформаторското движение

26/04/2022 Лара 0

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД СВИДЕТЕЛСТВОТО НА РАЗЦВЕТА НА ДЯЛОТО БОЖИЕ. ДАНИИЛ 12-та ГЛАВА. СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ “В тоя миг на Земята чрез Глас велик от небесата, изявяващ действието на Дух Святи в […]

bread, loaves, crust-2193537.jpg

Хлебно приношение – подвижване на първия сноп от живите начатки на Христа

22/04/2022 Лара 0

СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ “Днес, в пира на тържествата, със сила велика от Небесата, прос­три десница от Земя и развържи снопа, подвижен от първите начатки на Христа. Хайде, яви се ти, […]

gems, diamonds, rubies-4022878.jpg

Строеж на войнството на Стъкленото море

19/04/2022 Лара 0

ХРИСТА, ПРИЕЛ ЧИНА “СОЛОМОН” И СЕДНАЛ ОТДЯСНО НА ОТЦА. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ЖИВИТЕ ОЛТАРИ – СВЕТИИ БОЖИИ, ОГРАЖДАЩИ ЕРУСАЛИМСКАТА СТЕНА. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК. ГЪРМОВЕ На 15.02.1961 г. имаше слънчево затъмнение! Молитва на […]

jerusalem, wall, western wall-980328.jpg

Благословение над 12 представители на 12 израилеви племена

СТАР ИЗРАИЛ НАВЛИЗА В ЧАСТИЧНО ИЗКУПЛЕНИЕ КАТО СПАСЯЕМА ДУША. ВЕСТТА ЩЕ СЕ НОСИ ПО ВРЕМЕ НА ЯЗВИТЕ. САМО (ИМЕТО) МИЛОСТТА БОЖИЯ ДА СЕ СПОМЕНЕ В СМИРЕНИЕ – СПАСЕНИЕ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ВИСОК […]

wedding dress, fashion, bride-1486260.jpg

Слово към църквата, назована с ново име – трети духовен Израил

“Невясто, ела в пира на тържествата, с корона грейнала на глава! Ела! Ела! Сияеща Звездице, в люлката сребърна седни, невясто Моя, че Месецът златист ти е сватбено трусо! Подай Ми ти […]

a drop of, droplet, blood-299775.jpg

Очистване на светилището

ПРИНАСЯНЕ НА КРЪВНИЯ ПРИНОС – ОЧИСТВАНЕ НА СВЕТИЛИЩЕТО. СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК (САМ МИХАИЛ – ГОСПОД ИСУС В ЧИН “ПЪРВОСВЕЩЕНИК ЦАРСКИ” ПРИНАСЯ КРЪВНИЯ ПРИНОС ЗА ЮДИНИЯ РОД) “Рабиньо Божия в […]