Раят, Едема чрез съд е нововъзстановен. Полагане печата за нетление от Адам и Ева до архангелска тръба.

ai generated, fantasy, nature-7516354.jpg

ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК. СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ. НАСТАВЛЕНИЯ И ИЗЯВЛЕНИЯ

Псалом 17-ти и 18-ти (Адам и Ева) Рая.

”Победа! Победа! Седем пъти по седем победа славна, славен венец. Ето водя Младенец в огнен плам, ще се яви свинец и ще подкара с жезъл на Якова стадата, и ще се явят в керваните на родовете, за да се включат във веригите на поколенията, любили и приемали наставления.

В този миг на съдба свише зова небесата, селения небесни, Съде велики, Вселено, Всемире, елате, стройте се, Войнства небесни, певци, разтворете на Ориона врати и погледнете плама сред Сиона на земите, и съзрете – Раят благоухае, освободен от неправдата и клетвата. Днес в свято освещение яви се последна Ева с Адама, съдбата им е драма. И те застанаха сред Рая, нововъведени пред Дървото на познанието с плода, възвърнат чрез риданието и детеродството – опазване на заповедта. Тя, Ева – майка на родове земни, минала е времена и векове, минала е скърби и плачове, мъки и страдания и днес освободена, явява се наново сред строго определение над педя – нововъзстановление. Елате, строени съдби, вси земни свидетели, стройте се вси. В този миг, чине Юдин, ”Юдино щене”, поведи дванадесет живи представители на племената в чинове небесни сред Земята, поведи реално въздигната Гвардията ти лична от децата, строй свидетели и застанете.

О, Българийо, възлюбена съдба, в този миг чрез Силен съдебен вик, пред цялото Небе и тебе зова в чин ”Педя”, осветила се, дала дан – в чин ”България”, педя нов Ханаан”, а чрез педята ”Нов Едем“ и сред него Раят – Раят възстановен. Раят, възстановен в чинове, от грях и клетва освободен с велика Мощ на Правда пред Закона – съдебен Трон, оправдан от Христа чрез Правдата Му, чрез кръвната Му цена изкупен и внедрен над новото ядро земно пред Мен.

В този миг чрез Силен вик Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби, в чин ”Генерален Законодател и Съдия”, в Троен Лик изявен над планетата Земя: В този миг вие вои, строени небесни съдби и земни, явете се на великото удостоение на туй голямо пиршество в почивката на освещение чрез Ева и Адам. След оправдание и изкупление навлизат в голямо и велико освещение в чин “Адам“: стражът в сила двойна на Илия и Елисея – Ева, представиха освещението от Адам и Ева, Авела и Сит, Еноха, Ной, Сим и Яфет до Авраама, Исака, Якова, дванадесетте патриарси на племената в чинове небесни в Ханаанската земя до кръвта Голготски.

В този миг чрез Силен вик, според земните закони, приемам жертвата на Ева чрез семето на Адама – детеродството на Ева в родове и освещението на Закона морален от кръвта Голготски до този миг чрез стражевия чин ”Илия” и ”Елисея”, осветени сред Земята, оправдани пред Закона чрез Правдата на Христа и Закона, за тях дадена е цена кръвна. И запечатана с тройния печат, днес Църквата новозаветна е получила венец. В този миг чрез Силен вик в подвига велик на свидетелствена съдба приемам ухаещата жертва благоуханна на роза, от Рая ухаеща съдба и я вменявам на тез велики тържества кат велик подвиг от Земята, от църковната новозаветна съдба.

В този миг, Българийо, сред цялата земна кора (Палестина е сянката отлетяла) в огън тежък горяла, в мъка и скръб на робства си тляла, Българийо, в много изпитни геройски си търпяла, но кат единствена над пет континента педя те обявявам, Българийо, застанала пред Небеса за вечния Ханаан, над новото ядро изкупено в чин ”Нова планета“ – “Нова звезда”. сред тебе скрих съдбите, в твоите гърди е педята, осветила Земя в почиваща педя, дала дан. В чин ”Едем” я провъзгласявам и в сърцето й градина райска – съдба възстановена, оправдана от Закона, оправдана от Христа, с Христовата Правда пременена, дадена е за нея цена и полагам печата троен пред вси, на вси кат едно целокупно дяло Мое – това е подвигът велик на Христовите победи. Като едно дяло в победа в Христова съдба.

Българийо, в този миг, в тез велики тържества в небесните простори сияе звезда, а над теб свише простирам ръка и те седем пъти по седем и седем пъти по седем преблагославям с педя Едемска и Рай нововъзстановен завсегда ядро ново внедрена съдба. О, преблагословени бъдете в награди в изкупващи и запечатващи съдби и в мига върховен тройния печат приемете кат велик подвиг съдебен на изкупващи съдби чрез Господа Исуса Христа, Сина Мой, признат, приет и увенчан навек с победата Своя. Строй се, невясто Негова, строй се с печат на потвърждение на Личната гвардия! Само тя носи тоз печат лъв и звезда, това значи племе Юдино, възстановено само от кръста Голготски до Скончание, само те носят тоз белег на лъв от Юдино коляно и звезда – като пътник за новата планета звезда, над новото ядро, над новото Царство Юдино. И никой не може да носи тоз белег. Това е личният печат на Господа Исуса Христа, извън тройния съдебен положен за великата победа на Земя, когато под Архангелска тръба целокупността на изкупление ще се яви в едно велико Мое изпълнение. И тогаз ела, невясто Негова и застани с венеца увенчана на победните съдби.

Строй се, Сине Мой, в чин ”Адам” и невястата Твоя, преминала в чин ”Ева” и я скрий като ребро Твое в Себе Си под Твоите криле. В тоз миг чрез Силен вик оповестявам увенчание велико седем пъти по седем, седем пъти по седем! Победа, целокупно увенчание! Увенчани бъдете. Увенчани бъдете. И навек царувай, Царю Юдин, над царството Си и Господарството Си, над потомството Си! Седем пъти по седем приеми царство и държава в Правда. Оправдани над новото ядро земно, по съдба внедрени в чин ”Ханаан”, ”Едем” и в Рая настанени. А ти, струйо кристална, бликни! Сълзи, изронени от вси Христови слуги, в една велика могъща кристална струя влейте се в Рая нововъзстановен в чин ”Късна Роса”, бликнете и Земя чрез знамения две напоете – освежете. Амин!

А, ти мечо въртящи, седем пъти по седем преблагословен бъди, факло огнена настояща, пламенна, Сионова и озари целокупните земи. И навек като плам Сионов под Архангелска тръба, преобразена целокупност – новоизкупена съдба, елате, елате, в тоз миг отворил съм враги, вий, в чин ”Съдии” наново се намерете на новоизкупената планета в чин ”Земя”, внедрени навек – царство и държава Юдини, под Юдиния скиптър вси. О, преблагословени бъдете, новозъзстановени и запечатани съдби, в подвига велики на Христовите трудове вси, в милост Моя на мъдрост неизчерпаема по План, чрез любов спасяема.

О, надеждо на съдбата тяхна, увенчавам те навек сред Земята и като победно знаме в този миг над вси, о, покрове Мой, преблагословен седем пъти по седем бъди от Мен, покров, разпростирам те навек чрез Вестта всемирна, запечатваща съдба и сетно включи в себе си бъдещите съдби. Амин!

Вселено, Всемире, Съде велик, свидетели, наблюдатели, Войнства необятни, простори с певци небесни, единни милостта Ми приемете и дялото потвърдете. Амин!’

Чу се песен. Екнаха просторите небесни, в необятна Мощ яви се Вождът смели в чин ”Господа Исуса Христа”, с невяста увенчан с венец златен на глава от победите триумфални на могъща съдба и Глас се чу кат знамение и чудо на цялата Вселена, Всемир в целокупни чинове на селения:

”Приемаме, признаваме кат наше подобие целокупното земно селение на Христа и невястата Негова навек за съдба и новото ядро земно в чинове – блестящо кат нова звезда. И в този миг чрез Силен вик, единни с небе и Земя, Двадесет и четири старци и Съдът, Четири живи същества, пълни с очите на съдбата – Светлината се покланяме в признателна хвала и отдаваме чест, царство и държава на Твореца наш – Законодател и Съдия в чин ”Единен – Бог Отец, Син и Дух Святи”, в три образа изявен сред великата борба над планета Земя.

И в този миг блесна в сияние могъщо печатът троен на съдбата запечатани навек за Хилядагодишното царство и за след Хилядагодишното царство от флора, фауна и човек новоизкупени съдби земни.

”О, седем пъти по седем преблагословени бъдете, Пет разумни съдби Мои, кат пет нишки на руната се проточете и едно могъщо квадратче оплетете като победа славна и награда на плещите стражеви се явете. Амин! Това е Планът спасителен, минал съдби от Сенки и Същини и се реализира в победите вси. Амин!

О, преблагословен бъди, чине Юдин, ”Юдино щене”, с дванадесетте живи представители на племената – камъни Авраамови на строежите и дванадесет – живи реални гвардейци от деца според Йоила, Сучещи още на гърда. Преблагословени бъдете и дерзайте. В този миг, два чина на съдбата – чин ”Свещеник” – Никола и чин ”Първосвещеник” чина Юдин, прострете дискуса пред Адам и Ева и ги почерпете, вечеря тайна им сложете. От Адам и Ева до кръвта всичко наситете, да имат дял с Христа – до Христовата вечеря, дадена на апостолите. Амин!

Павле, ела, яви се в таз вечеря в чин ”Малко Павлово събрание”, почерпи се. В тоз миг чрез Силен съдебен вик приключвам в една победа велика увенчанието с венеца златен на глава в чин ”Христа” – Младоженек и в чин ”Невяста” – новоизкупена църква, Сионова дъщеря. Амин. Поведи я. Изведи я сред пет континента, разведи я, с милост Моя обгърни я. И от днес за съдба под покрова Мой скрий я запази я до Архангелска тръба. Нек над вси неправди, грехове проклятия да стъпва, а над смъртта в мига сетен под Архангелска тръба да се яви жива, от живот в живот с останалите скончаещи да продължи за Хилядагодишното царство – Мои могъщи съдби.

Победа! Победа! Победа! Победа славна, славен венец, днес сияе Младенец, яхнал жребеца бели, поел съдба, грива му бяла простряла пътища сред Земя, невяста Му свежа – застанала в съдба обиколила пет континента земни в сетна милост на Отца, в позволение на разрешение да вържат снопа земен в победна съдба. О, ела, приносе от Рая в ухаеща съдба, в тоз миг приемам те и каня целокупните тържества да се насладят. А ти, Райо Мой, ухай и ти, изворе кристален бликай непрестанно до последната тръба. И наново, целокупни съдби, явете се и в миг на зеница преобразете се в ново име, нов чин ”Рила”, а Той – “Пирин”, навек съдба. Амин.

О, преблагословена бъди, флоро, представила Дървото на познание на добро и зло. Днес яви се ти и наново плодове раждай сред Рая. Преблагословени седем пъти по седем бъдете, представители дванадесет на племена в чинове дванадесет на Апостоли в две ерни времена – Сянка и същина! Преблагословени бъдете, дванадесет чина, живи представители на дванадесетте апостоли, награда приемете и плещи си украсете с победния цвят на увенчание невястино (цветето кала), от ръката на Елисея приемете бора и елхата и кедъра ливански, те намериха се сред Рая. Преблагословени бъдете, вий, верни блюда, употребил съм ви във велико употребление. В този миг чрез Силен вик, чрез гълъба бели от тайната вечеря на Христа, вси приемете седем пъти по седем и седем пъти по седем преблагословението и кръщението чрез Духа Света до скончаеща съдба и вий, житни зърна, целокупни кат Йосифова софра, от Сенки и Същина, преблагословени в чин ”Християни” бъдете.

О, седем пъти по седем преблагословена бъди, Християно и носи съдбите на вси от Адам и Ева до края на земния живот на вси изкупени чрез цената Христова. А вие, стражи Христови, седем пъти по седем преблагословени бъдете и от днес след трохата реформаторска, трохата разчупете и сетно чрез Християна я приемете. Амин!“

Ответ чрез стража: ”Слава, слава и величие да пребъде, вам, Троице пресвята, да пребъде. Днес ний единни вси, с чин Юдин – ”Юдино щене”, дванадесет живи представители и строено Войнство реално в два чина ”Адам” и ”Ева”, стражи в двойна сила, представили Едема в Ханаана, Рая, вси в чин ”Българи”, Ти се покланяме за вси в благодарствена хвала и Ти отдаваме тми по тми, безчет поклони и хвали и Ви молим, за во век бъдете ни Цар и Господар навек и във вечността.

Амин!“                                                                                                    

10.01.79 г.

НАСТАВЛЕНИЯ И ИЗЯВЛЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩО СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ ЗА УДОСТОЯВАНЕ ЧИНОВЕТЕ ОТ ”АДАМ“, ”ЕВА” ДО АРХАНГЕЛСКА ТРЪБА

Сряда 10.01.1979 год., вечерно служение. Слово: Йов 39:10 сега приготви се за великото Мое изпълнение. Дръпни нишка, Ивано, в ръка и двойна я сложи на иглите, и почни. Туй ще бъде великата победа Моя.

А ти, Гълъбе, поведи нишката на Правдата и предай на Християна в ръка, пътят на Правдата да се простре над Земя. О, Гълъбе завърти вретено и простри пътя на Правдата, изхождащ от Рая.

А ти, Ивано, бримките от руната на стадата заплети и триъгълник на плещата изплети. И вий, единни вси извършете волята Ми. И днес ще ви Свишепомена. Гълъба и Ивана, Йордана и Христина, Цветана и Надеждата всемирна и рабинята Ми мирна, това сте вие – съдби, които вярно Ми устояхте. Туй е за старежта и в чин ”Старейшини” вий се изправете! Амин! Преблагословени в единство, седем пъти по седем преблагословени бъдете и в пътя Ми свят и чист продължете. А ти вярна продължи и приемай Късните Роси. Амин! И разчупи трохата, и за слава и величие Мое приеми. Амин! Амин!

Победа! Днес яви се Младенец и прие чина на Павел. И от днес, Ево, покори се, тиха и блага бъди и вярно се обходи. А теб, Адаме, защити те Отец, от днес не се покорявай на жена, а на себе си я подчини. И от днес вменявам тайната вечеря. Седем пъти по седем преблагословена бъди и залъка на трохата разчупи, и рубиновата цена приеми. И от днес свободни бъдете и мига върховен чакайте до Архангелска тръба. Победа върховна! Днес изпълних волята Си пред небе земя и Земя.”Амин” кажете и в пътя Ми свят и чист продължете!

10.01.1979 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван