В България е скрит рая. Вярата в гърдите на чадата верни. Сатана иска да унищожи избрания народ

В това Слово се дава обяснение защо точно България е избрана, за да излезе Светлината от нея. В Данаил 12:12 се казва: „Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни.“ Словото, което се приема в България, съвпада с честванията на 1300 години от основаването на държавата. Мнозина усещат, че България е избрана страна, но не могат да отговорят на въпроса защо. Това Слово дава този отговор.

 

 

 Теб и само теб, Българийо – градина райска назовавам. Сред теб и твоята гърда реално рая Ми скрих, макар и да го дирят над планета Земя. Те и не подозират, че той ухае от твоята пазва. Защото теб една Аз възлюбих и избрах като Моя действителна същина. 5/ 16″И ето Всемогъщият Бог си бе избрал народ на Своето благоволение, и го призова като реална Съдебна същина, и това бе народът на България – земя на милост и любов по велико Божие избрание, която чрез вяра се явява пречистена, претопена като злато в състава й на две племена – българо-славянка е тя! За великата цел на Съда се избра тя като Същина на Сянката, израилева стара, за да представи пред Съда велик, в решението на Процеса земен, църквата Христова, разперила крила над пет континента земни от всички народи и племена, за да й се реши съдбата по делата!

България трябваше да представи пред Съда велики блюда, съсъди на почетно употребление в чинове небесни, явени като лични представители на Гвардията Христова – живото църковно сърце за Църквата всемирна над цялата Земя.

Ела, да ти ясно открия на църквата великата съдба, на земя и на родината твоя, твоя родна земя, а Моя възлюблена избраница България. Тя, България, е Моя строго определена цел, Мой определен земен предел, предназначена да Ми бъде избраница и да я въведа във велико употребление в десницата Моя.Наистина, истина е това, че още от зачатието й сред планета Земя я поведох за ръка, като я срещнах с Моя любим славянски народ и с любов и вяра в едно ги съединих. В едно бойно кръщение ги слях и като метал пречистен, от два в един народ ги слях и като българо-славяни ги обявих. Не мина много време и в една България християнска ги възвисих. И като един народ Аз ги водих като деца за ръка, и във вярност изпитвах си чадата, към Мен и родината им свята!И за велика слава Моя приготвих тоз народ по волята Моя за едно велико употребление сред цялата планета Земя. Сред него положих здравите основи на вяра жива в гърда и употребявах чадата му като верни Мои и нейни (на България) съдби!

За този ден строих пред Мен безчет от тях с бели руби в Гвардията лична на Сина Мой като смели войни! И за верността им към Мен и България ги наградих – да Ми бъде България избраница и днес, в скончание, съдебно го потвърдих, да е тя Моя запечатана съдба завсегда. Амин!Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби, в чин „Генерален Законодател и Съдия”, изявен през вековете древни и настоящи, в Троен образ на употребление се явих!…

И не бе никой друг, който владя петстотин години славянските племена, освен Сатана чрез мохамеданска Турция, която се стремеше да заграби беззащитните чисти сърца – децата на България (еничари), да им посява в сърцата семето на измамата, за да ги използва срещу родовете, пазещи Христовото учение (никой друг), освен Сатана чрез лъжепророка си Мохамед. Това е била и е голямата негова цел в борбата, вменена като Армагедонска война – плътска и духовна, според сянката – фараона и магьосниците. Защото Сатана познаваше вярата на тоз народ в Бога и следващата борба, която трябваше да води с неговата вярност към Истината и Христа.“

 Сред България е веста на всемирната църква изявена чрез Гласа на Святия Дух. Тук е скрит рая – градината едемска търсена от целия земен свят България е средище на духовната култура и просвета 31/ 9

 Явения в скончание Съд на правда реализира плана на спасение в съдби на оправдание и осъждение. Гласът съдебен трябваше да се яви и със сила и мощ да затръби. Но кой народ ще го представи? Земята цяла ли ще застане? И ето Всемогъщият Бог Си бе избрал народ на Своето благоволение и го призова като реална съдебна същина. И това бе народа на България – земя на милост и любов по велико Божие избрание, която чрез вяра се явява пречистена, претопена като злато в състава и на две племена – българославянка е тя. За великата цел на Съда се избра тя, като същина на сянката израилева стара, за да представи пред Съда велик в решението на процеса земен църквата Христова, разперила крила над пет континента земни от всички народи и племена за да й се реши съдбата по делата. България трябваше да представи пред Съда велики блюда, съсъди на почитно употребление в чинове небесни, явени като лични представители на гвардията Христова, живото църковно сърце за църквата всемирна над цялата земя. 16/ 2

 А във великият съдебен процес над планета Земя Всевишният Творец простря десница над много народи, оформени в земни държави и ги употреби. Божието внимание бе особено към България насочено и тя бе избрана „по благодат“ като новозаветна същина на старозаветната сянка „Израил“. 16/ 1

https://www.youtube.com/watch?v=o_DJAyoAtbI