Защо съдебната светлина е дадена в България?

България е избраната от Бога страна за съдебното време.
Едно от най-важните пророчества в Библията това е пророчеството в книгата Данаил 12:12. В нея се казва:

12 Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни.13 Но ти си иди догдето настане краят; и ще се успокоиш, и в края на дните ще застанеш в дела си.


Това пророчество се свързва с България. Тя е създадена през 681 година. От 1947 до 1981 г. в продължение на 35 години в България са свалени съдебните решения. Стотици наши братя и сестри са участвали в множество свидетелствени служения, с които се потвърждават вземаните от небесния съд решения.

След още 35 години започва разнасянето на съдебната светлина, според пророчеството в Откровение 18:1:

„След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт; и земята се просвети от неговата слава“.

Сега е това време, времето на хиляда и триста и тридесет и пет, в което всеки може да бъде блажен, ако приеме небесната светлина.
Повече информация по въпроса можете да намерите в раздела „Мисията на България“.