wine, retro, wine glass-2408620.jpg

Кана Галилейска

09/11/2023 Лара 0

В Евангелието от Йоана глава втора е описана сватбата в Кана Галилейска. По времето на първият съд, през 1972 г. Бог употребява свидетелствено сватбата на Любомир и Петкана като сватба в […]

dancer, waterfall, rocks-287078.jpg

Норвегия – ще се явят люде с двойна сила на Илия и Елисея

24/10/2023 Лара 2

Едно насърчително пророческо Слово. Макар че България е избраната и употребена страна при разнасянето на благовестието на царството ще има голямо употребление и в Норвегия. „Норвегия – ще се явят люде […]

adam and eve, creation, couple-7680926.jpg

Полагане на печата за нетление от Адам и Ева до Архангелска тръба

05/10/2023 Лара 0

ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК. СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ. НАСТАВЛЕНИЯ И ИЗЯВЛЕНИЯ Псалом 17-ти и 18-ти (Адам и Ева) Рая. ”Победа! Победа! Седем пъти по седем победа славна, славен венец. Ето водя Младенец в огнен […]

queen, crown, monarch-6858091.jpg

Вестта в чин Естир навлиза в увенчаващи победи с печата в ръка

21/07/2023 Лара 0

”Победа! Победа! Победа славна, славен венец! Днес зова, зова, зова, Вселено, Всемире, явете се и свития от победи венец днес пред цялото небе, Земя, вий свидетели Мои бъдете, днес погледнете, промълвете, […]

Първо отиване на връх Богдан, обявен за Божия педя земя

20/01/2023 Лара 1

Благословение над Дан. Свидетелствен принос След всяко служение следваха едно след друго изявления и пак приготовление. А днес, след служение, поканена беше Данта на живия Бог да посети мястото на благословението […]