queen, crown, monarch-6858091.jpg

Вестта в чин Естир навлиза в увенчаващи победи с печата в ръка

21/07/2023 Лара 0

”Победа! Победа! Победа славна, славен венец! Днес зова, зова, зова, Вселено, Всемире, явете се и свития от победи венец днес пред цялото небе, Земя, вий свидетели Мои бъдете, днес погледнете, промълвете, […]

Първо отиване на връх Богдан, обявен за Божия педя земя

20/01/2023 Лара 1

Благословение над Дан. Свидетелствен принос След всяко служение следваха едно след друго изявления и пак приготовление. А днес, след служение, поканена беше Данта на живия Бог да посети мястото на благословението […]

Велико съдебно изпълнение чрез жив сноп, подвижен в чин пет църковни сетива

05/01/2023 Лара 0

Служение с пет църковни съсъда с пет одежди на употребление След служението в Рила, връщайки се, Святия Дух ни предупреди чрез Гласа на Небесната съдебна власт в решение на ръководните съдби […]

number, seven, 7-38577.jpg

Църквата през седемте периода

24/08/2022 Лара 0

  ВЕЛИКО БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ИЗЛЯТО В РАННИ ЗОРИ НА СЪБОТАТА СВЯТА. ПРИЕТИ СА СЕДЕМТЕ ЦЪРКОВНИ ПЕРИОДА ОТ СВЕЩЕНО СЛУЖЕНИЕ- ДУХОВЕН ВСЕМИРЕН СИОН “Победа! Седем пъти по седем и седем пъти по седем, […]