Молитва и отговор от небето, във връзка със Словото за блудницата Вавилон, лъжепророка и звяра

Молитва на стража: ”О, Всевишни Творче, Създателю наш! Пред Теб превивам нога, Вам, Троице свята, отдавам хвала и чест и слава, царство и държава да са во век веков и завсегда. […]

Блудницата – Вавилон духовен и звяра – земната власт

(Откровение 17-та глава) Дялото на блудницата Вавилон е страшно. То се бори да приеме не само духовна власт да разпростре католицизма над цялата планета Земя, но да овладее и световната власт, […]

Горкото върху лъжепророка Мухамед, лъжеучението на Корана, папизма и Вавилон, отнели от истината и прибавили своите измами

Наистина ми беше обяснено, че лъжепророкът е падналата Пелин звезда, която носи осъждение и това е Мохамед, чието учение не само отнема, но и прибавя своите измислени ”опитности”. А думите на […]