earthquake, rubble, collapse-1665878.jpg

Земетресението през 1978 г. в Иран – наказание от Бога заради лъжеучението, в което вярват

17/02/2023 Лара 2

Предлагаме на Вашето внимание откъс от едно Слово, в което пророкът Божий вижда душите на някои от загиналите в земетресението на 16 септември 1978 г. в Иран летят към небето. Това […]

ribbon, loop, award-148762.jpg

Осъждение на една трета от Земя, превързана в свидетелство с черна лента

31/12/2022 Лара 0

Откровение 8:9 та измря третата част от одушевените същества, които бяха в морето; и третата част от корабите биде унищожена. Откровение 8:10 И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше като […]

Молитва и отговор от небето, във връзка със Словото за блудницата Вавилон, лъжепророка и звяра

Молитва на стража: ”О, Всевишни Творче, Създателю наш! Пред Теб превивам нога, Вам, Троице свята, отдавам хвала и чест и слава, царство и държава да са во век веков и завсегда. […]