Има много светове, планети населявани

cassiopeia, supernova cassiopeia, spiral-2515913.jpg

16/1     /около 1980 год./ Има много още светове, планети населявани, но те не са паднали в грях, подобно на паднала планета Земя. И днес човекът ги дири, за да ги открие, но не ще успее, защото те са от съвсем друго естество. Те не са смъртни, материя като нас.

42/1 /няма дата/   Бог е сила мощ, която се изявява в Творческа дейност духовна и физическа сред Вселена, Всемир. „Вселена“ означава цялото небе отрупано с галактики пътя млечен, плеади, съзвездия. Като се изключва Слънчевата система – тя носи наименованието „Всемирна система“. Над Вселена и Всемир съществува закон на правда, осъждащ злото неправдата, ако такава се яви, която е по същина нарушение на съществуващите вече закони! От всички осем планети в системата, само Земя е населена от материя /в тление/ и дух жизнен. Божието създание на земята живее и се движи.

25/1   /няма дата/ Всемогъщият Творец се изявяваше на небе със закона на правда и сред всички небесни непаднали в грях светове. За връщането му в небето и дума не можеше да става. Но Сатана знаеше края свой и че малко му оставаше, затова насочи своето внимание върху кратковременното съществувание на човешкия живот.

34/14    17.05.1961 год. Но явно бе и това, че Сатана трябваше да изяви своето падение и пред небе и земя – небесни жители от непаднали светове планетни да узнаят неговото нечисто дяло на коварство и злина в борбата и целта му да познаят – да завоюва земя и с нея да се увенчае в царство на гибелта, на ада и смъртта.

212/4    13.10.1956 год. Днес ний, Съда велик в Пълен Тронен Лик съдебни заседатели с наблюдатели, свидетели от вси планетни обитатели на седемте планети в Слънчевата система и светове непознати на земните селения всички в чинове и редове на велики в правда родове, днес ний единни вси заседатели съдебни съдии…

282/1     04.06.1966 год. Но Бог е силен да води до последно скончание чрез съсъди Своята борба не за Себе Си, че не може да я погаси, но за непадналите светове, които са наблюдатели. Нека те видят добре какво може да направи в своето най-ниско падение творението спрямо Твореца си в непослушание. Да Го отхвърли и наложи себе си кат все о все първенец, не стигнал даже и луната, камо ли Всемира и всемирните системи на планети и създездия в пълен ред на действие, кат небесни воини над земя със своите непаднали в тоз нечест позор на падение в греха, както и Сатана стори това и сега вее знамето на смъртта – смъртните коси.

385/1 25.10.1974 год. И тя, планета Земя, ще е Негова за вовек княгиня на мир и пирувание в сватбени увенчания на бъдещи съдби. О, тя и само тя е най-прекрасната светла звезда, сред кордона златен на мощта и всяко утро ранна зора тя пребулена в правдата Княжева съдба се явява сред лазура ведри в хорото на своето съзвездие – планети. И системни светове зърваха я вси, кат сияйна звезда. Тя чакаше мига върховен – Воинът смели да се яви.

27/28    12.12.1949 год. В строй са съзвездията вси и пазят на Ориона вратите, откъдето ще мине шествието на Христа.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван