Слово светлина в ръкопис

Много читатели ни задават въпроса как са приемани съдебните решения. Този въпрос е изключително важен, защото от начина на приемане всеки може да направи извод дали е Божие Слово или е човешка мъдрост.

Книгата Съдии 6 глава описва свалянето на небесната роса. За да се увери Гедеон иска от Бога две знамения – при първото, приемникът на светлината се оросява, а при второто руното – пророкът е сух, а земята се оросява.

Друг често задаван въпрос е какви са гаранциите, че Словото е достигнало до нас чисто, без човешка намеса:

  • Първо цялото Слово, в продължение на 35 години от 1947 до 1982 г., е давано от небето на небесен език – български. Това изключва човекът да вмъкне нещо от себе си в Словото;
  • По-голямата част от него е била стенографирана и след това преписвана. Една малка част е била записвана на касетофон и след това преписвана на бележници. По-късно Словото е преписано на пишеща машина, а след това е сканирано в текстови файлове.

С голямо вълнение предлагаме Вашето внимание откъс от един оригинален бележник.