В какво вярваме

field, poppy, summer

Вярваме в единството, силата и творческата мощ на неразривно свързаната Единоначална Света Троица – Бог Отец, Син – Исус Христос и Дух Святи.

Вярваме, че Библията е вдъхновено от Бога писание и отразява святата, върховна воля на правда, святост и чистота на Твореца. Тя е вечна и е светилник. Новият завет е Божия сила за спасение на вярващите.

Вярваме, че Небесният съд е минал и Сатана е осъден, като очаква изпълнението на присъдата си. Ние живеем в това време между произнасянето на присъдите и тяхното изпълнение.

Вярваме, че Исус Христос е влязал в ролята си на Цар, след като съдът е минал, което означава, че ходатайствената служба на Исус Христос е приключила. Над земята се носи вестта, че Съдът е минал и времето Царят да дойде на земята е наближило.

Вярваме, че спасението е по благодат, но че вярващият човек в това последно време е призван да приеме единството на духа и закона. Това означава да спазва 10-те Божии заповеди като почита съботния ден, а не да го заменя с неделя. Вярваме, че трябва да иска и да получи кръщение с Дух Святи.

Вярваме, че връзката с Бог е пряка и че не се нуждае от посредници. Това е времето, в което Бог призовава вярващите: Излезте люде Мои от Вавилон! Вавилон са всички религиозни общества, които имат свои разбирания и които влагат човешки и езически елементи в Христовата вяра, която проповядват и така я изкривяват.

Вярваме, че Бог е начертал спасителен план, за да избави земята и човечеството от плена на Сатана и този план се е развивал през четири периода, които включат: макет – времето до потопа, сянка – времето на Израил до Христа, същина – новозаветното време, което е преминало през през различни църковни периода и съдебното време, в което сега живеем.