field, poppy, summer

В какво вярваме

Вярваме в единството, силата и творческата мощ на неразривно свързаната Единоначална Света Троица – Бог Отец, Син – Исус Христос и Дух Святи. Вярваме, че Библията е вдъхновено от Бога писание […]

book, pages, read

Къде може да бъде прочетена Съдебната светлина?

Откъси от съдебната светлина можете да прочетете в следните източници в Интернет: 1. Страницата Излезте, люде мои, от Вавилон във Фейсбук. Всички публикации в групата са само и единствено откъси от […]