pile, animals, fairy tale-1651945.jpg

Исахар – съдбата на България

17/05/2024 Лара 0

Битие 49:14 Исахар е як осел, Който се е проснал между кошарите;15 И като видя, че мястото беше добро за почивка, И че страната беше приятна, Подложи плещите си за товар, И стана […]

path, rural, nature-6567149.jpg

Дан – защо племето Дан е отхвърлено?

09/05/2024 Лара 0

В книгата Откровение 7:4 са описани племената, от които са избраните 144 000, гвардията на Христос. В тях не се споменава племето Дан. Това е интересно, особено, като се има предвид, […]

Самуил

08/06/2023 Лара 0

Както в древните времена Бог е говорил на народа си чрез Гласа, така и в Съдебното време Бог отново ни говори чрез Гласа си. При повеждането на дялото си през 1947 […]

Оола и Олива

Езекиил 23:4Имената им бяха Оола на по-голямата, и Оолива на сестра й; и те станаха Мои и родиха синове и дъщери. А колкото за имената им, Оола е Самария, а Оолива Ерусалим.Езекиил 23:5Но когато беше […]

brown, wood, step-36378.jpg

Яков – втория духовен съдебен Израил

08/09/2022 Лара 0

И Яков показа реално на съдбите на Втория народ духовен, който щеше да приеме всичките обещания Божии чрез вяра в Господа Исуса Христа. („Царството Божие насила се грабва!“) И Бог награди […]