holy water, baptismal font, baptistry-267031.jpg

Обезвреждане на купелното кръщение

13/07/2023 Лара 0

Важно обяснение:В този откъс е представено свидетелствено служение, проведено на 14 май 1977 г. край Копривщица, Бяла река.Служението засяга всички християни по света, които вместо водно кръщение са извършвали купелно кръщение. […]

Дванадесетте скъпоценни камъка в основата на стените на храма

27/05/2023 Лара 1

В тази и няколко предходни публикации Бог описва свидетелствените служения, свързани с изграждането на стените на небесния Ерусалим. През 1954 г. в различни градове на страната са положени 12 символични камъка […]

mountain lake, snow, spring-3272457.jpg

Рила, Шатри

04/02/2023 Лара 0

Обяснение за свидетелственото служение След изпълнение на завета на морето на 02.08.1975 г., в потвърждение за осиновената Сионова дъщеря – църквата след Съда и наградите след увенчание на победата в чин […]

zion national park, utah, 1941-81731.jpg

Ново възстановяване на Сиона, стената Ерусалимска с 12 стълбове и врати на храма. Христа навлиза в царския чин на Давида

21/12/2022 Лара 0

СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК (За строежа духовен на Новия Ерусалим) ”О, елате, елате, първосвещениче земен в чина на своя Вожд сам Христа горе в небе, а ти – долу сред […]

lamb, spring, pasture-4280668.jpg

Благословение над Агнеца Божествен Христа чрез свидетелствено служение на едно агънце в употребление

15/10/2022 Лара 0

По заповед на Всемогъщия Бог се взе едно агне първородно от най-добра порода. Днес то бе явено и в лехата на Господа благословена въведено. С велика милост и сила Бог посети […]

anchor, icon, sign-2218338.jpg

Приети са всички завети в единство на вяра. Благословение над котвата на вярата чрез надежда в любовта

14/10/2022 Лара 0

(Втора част) ”О, сияй на чело ми звезда във войнствени съдби с лъвов знак Мое Свещено войнство! Вей се Знаме на оправдание, опасано в заветна съдба. Днес мина в оправдание Моето […]