Италия

g57a85fc3488709ab8c2c0bf8f4416569c2b7d280d52d8470557023ce3df16661b3063259861f229d5f6fb8910ede8be80600c83ddbb1d7fe0a2ad55f473e03b2_1280-2423101.jpg

Скъпи читатели, Представяме Ви откъси от късният дъжд, в които се говори за духовната съдба на Италия, в която е блудницата Вавилон и държавата Ватикана:

  • А блудницата и звярът и съсъдът на антихрист, който роди атеизма произлизат от един и същ народ, чрез съсъдите им /от Германия/. А блудницата Вавилон произлиза от Италия – Рим.
  • Но осъден Сатана се крие зад папската корона и ще се увенчае чрез приемника му и целия католишки свят ще му се поклони. Наистина, че ний сме свидетели на туй покварено събитие в гавра сатанинска спрямо Бога. Цяла Италия и Полша изпълниха туй събитие, и целият католишки свят от всички народи и племена, езици и колена му се поклониха, чрез човек в който се крий Сатана и му се постави трикатната корона над заздравялата глава на папата.
  • Съда небесен осъди и Рим– в чин блудница Вавилон. 20/ 2
  • Тъй като Вавилон се явява в троен образ: физически, духовен и политически, а имаме и блудница Вавилон, то трябва да се знае над кого пада туй обвинение, и то точно с пояснения. Да, духовният е Рим- папизма, католицизма. ( А световния Цари-град). 148/ 9
  • сам Съда небесен изяви, че тя е Вавилон (Римокатолическата черква) и като главна река е приела всички религиозни притоци – течения – учения от времето на новия завет и е смесила сила и власт на всички езически идолопоклонства. 35/ 1
  • Духовният Вавилон в новоерно и съдебно време е папската духовна власт- римокатолишката черква, блудницата разтляна – градът, градът който седи на седем хълма – Рим, господствал над много народи и племена. 38/ 2
  • Духовен и световен Вавилон… Тя носи белега от втората световна война, като една ос – Рим – Берлин, но въпреки поражението и, тя Вавилон се явява под маската на миролюбец и събира Гога и Магога. 38/ 2
  • Но римокатолическата черква е обявена за кръвник чрез папата и кардиналите, чрез инквизициите и кръстоносните походи на звяра в оргии. 126/ 9
  • Туй дяло на Сатана го изпълниха звяра и блудницата Вавилон (или Рим и Берлин в ос една). Това е блудницата окървавена, възседнала звяра. Те си подадоха ръка за най-големите безчинства и се опиха от невинните кърви на народи и племена, езици и колена. 259/ 2
  • сянката на Навуходоносор с Нерон се покри още в първите ранни зори на християнската история. Вавилон се покри с Рим Нерон застави своята по късна религия, като господстващ фактор власт над целия религиозен свят. о време на Навуходоносор Израил бе пленник покорен.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван