Преминаващите от живота земен под Съдебната вест преминават от живот в живот

under water, fashion, woman-1819586.jpg
В Библията има обещание, че някои хора няма да вкусят смърт, докле не видят Божието царство. В Матей 16:28 се казва "Истина ви казвам: Има някои от стоящите тука, които никак няма да вкусят смърт докле не видят Човешкия син идещ в царството Си.". Същото е в Марк 9:1 и в Лука 9:27. Кои са тези хора? За кого се отнася? Предлагаме на вашето внимание няколко откъса, от които става ясно, че от живот в живот преминават хората днес, които са приели благовестието на царството, съдебната вест:

„Преблагословени бъдете! Покрове, преблагословен бъди, стража, че отне в мига велик сватбения дар от Лаодикия чрез туй огледало сватбено и днес като трофей на закон нек да бъде сред Рая, да се огледат вси съдби и да помнят, че ни една йота, ни една дума от Закона не ще премине, докле всичко се сбъдне. А сега здравейте и не се бойте, а Мен хвалете. И когото и да призова, не жалете, че направо от живот в живот преминава – до един ще ви възкреся.“ 06.01.1979 г.

„И още една голяма тайна ни открива Дух Святи: Ева като Земя бе приела семеносността в нея като земна нива, посята с жито! Макар да се хвърляха в нея плевели, то тя бе посята с доброто семе – жито; в двойни съдби се явяваше тя като нива – Земя. Едни семена, посети в Правда да се родят и чрез дела в живот да изявят доброто, а други – чрез дела в непослушание, разгръщащи се в свидетелствени съдби за осъждение по Плана за спасение. Тъй Адам позна Ева за трети път и тя зачна Сит (в него е Макетът на пророческата линия на втория народ Божий, изявен чрез Святия Дух). А по Ситова линия се явяваше Енох, чрез който Великият Бог изявяваше свидетелствени съдби на втория род Христов и животът на тоз втори народ, протичащ в седем периода сред Земята, който чрез вяра в кръвта Христова се оправдава пред Съд велик в правда и навлиза в изкупление чрез Христовата кръвна цена. Тъй праведният Енох, който ходеше в съвършенство пред Божието Лице, по пророческа линия изявяваше свидетелствените съдби на третия народ Божий от Първото и Второ църковно време като Трети духовен Израил, който след Съд на оправдание и изкупление ще бъде грабнат в небе от живот в живот, от рай в рай. Те ще посрещнат живи Христа и в миг на зеница ще се преобразят.“ 03.11.1959 г.

„Словото дава голяма Светлина върху чистите и нечисти животни и птици. Чистите се явяват седем пъти повече от нечистите (определят падението за Две ерни времена, но се умножава четирикратно – изявление за решение Божие). Защото ”след седем дни ще вали дъжд”. Това се явява като велико откровение на могъщото разрешение на Божия Съд и изявява велики съдби, че чрез Ной – дялото на Съда, ще се изведе целокупната земна съдба от живи души, които преминават от живот в живот. Но не всички ще видят живот, защото Ной извежда два вида съдби като съсъди – чисти и нечисти. Те ще влязат в ковчега в чин ”Дяло Божие”, влезли в употребление чрез Ной! Но едните са съсъди на почетно употребление чрез благословение, а вторите в непочетно употребление на проклятие. С това макетно изпълнение се сочеше времето на Съда велик (Откр.18:4) – дялото на Гласа в Скончание, Който пробуждаше във възкресение за един нов духовен живот Третия духовен Израил, които навлиза в разрешени съдби чрез Съд велик от живота земен в живота духовен – небесен. Това дяло на пробуждане във възкресителни съдби се потвърждава чрез Даниил 12-та гл. като малко духовно възкресение, на което Съд велик разрешава съдбите и едни навлизат в живот, а други отиват във вечно поношение и укор вечен“ (Битие 7:15).

„И по строг План на спасение излъчи Ноевото служение и съгради Ноевия гоферов ковчег за спасение, в който събра целокупността земна в малцинство и я поведе от живот в живот. Това изпълнение Ноево символично (сянково) сочеше на последния човешки род, на който чрез Съд велик се решават съдбите. Докато още са живи Божиите творения и продължават в оправдание до деня на милост Божия, те преминават от живот в живот. И Ковчегът за спасение плувна над осъдени води, които станаха гробище на греха и смъртта. Материя – плътта земя, получила възмездието – наказанието, се погълна от водната бездна. А Ковчегът на милостта и любовта, застанал над Канарата, непокътнат от язвата остана, преминал от живот в живот чрез покаяние и покорство. Като щит на твърда канара застана дялото на спасение чрез ковчега Ноев. И като Макетен план за спасение на земното селение, показа в милост Божия спасение на онова, което се покори на Гласа на Святия Дух и от живот в живот премина.“

„Ето, погалвам ти съдби и с награда те награждавам за стоенето ти! Приех жертвата ти и намерих те вярно застанала в поста си. Приемам труда ти, плетивата от ръката ти и ги вмених като покров на шатъра на победата Моя. И днес те награждавам като съдба, и обединявам Шатри с победата Моя в чин ”Пурим“ с най-великото остоение на вя ата надеждата и любовта – победа велика Моя! Победата Моя! Победата Моя! Здрава бъди и живей! Здрава бъди и живей! Здрава бъди и живей! Жива се преобрази, от живот в живот премини и в небесните простори Възлюбления си посрещни!“ 12.09.1975 г.

„Чине ”Юдин”, Господи Исусе Христе, застанал на Стъкленото море, а ти долу, църкво Моя, от живот в живот премини! Вестта Моя прегърнете! В този миг седем пъти по седем преблагословен бъди, Господи Исусе Христе, със съдбите Свои на милостта Моя пред Съдебните везни, днес строй ги на Стъкленото море с лири и арфи в ръце. Преблагословени бъдете и вий на Земя в чинове Юдини. О, ангели небесни, преблагословени бъдете с палми в ръка и въведете и ония, облечени с руби бели над цялата земна кора.“ 06.09.1980 г.

2 Коментари

  1. Слава и Хвала Господи,Създателят на Живота и всичко живо в нашата Вселена!!! Поклон пред Тебе Иисусе и Господарю Милостив!!!Амин!!!Амин!!!

  2. Слава Тебе Господи, Спасителю Небесни!!!!Слава и Хвала!!!Амин и Амин!!!

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван