Новият Ерусалим в третото ерно време – квартал „Младост“ на София

След седемдесетгодишното пленничество на израилевия народ и връщането им на Израилева земя се покрива с връщането на народа Божий – с реална дата на освобождение се освободи и съдбата на Новия […]

Оола и Олива

Езекиил 23:4Имената им бяха Оола на по-голямата, и Оолива на сестра й; и те станаха Мои и родиха синове и дъщери. А колкото за имената им, Оола е Самария, а Оолива Ерусалим.Езекиил 23:5Но когато беше […]

Марта – всички, които се отнасят повърхностно към мисията на Христа чрез Гласа и дялото на Четвъртия ангел

Мнозина хвърчат като безумни птици, за да постигнат преимущество, но едно е последно: Марто, запомни, Мария добрата част избра, и ще върви, защото оценката в гърди й не намаля! 104/9 Срещата […]

wall, gate, arched doorway-2831911.jpg

Неемия – Христос като възстановител на служенията свещени и сграждане на стената – личното Христово воинство

Неемия сочи на Христа 230/21 Словото в „Неемия“ за възстановяване стената ерусалимска след плена 70-годишен се покрива с възстановяването съдебно на дялото олтарно в скончание и се явява воинство живо в […]

pontius pilate, israel, ar-751649.jpg

Пилат

Но Пилат си уми ръцете. Пилат – езичниците, останаха невинни от проклятието на посегателство над Христа. 345/4 Сатана явно подстрекаваше към противодействие на Христа цялото Израилево свещено войнство и всички от […]

building, city, ancient-35768.jpg

Навуходоносор – светската власт и плътския Израил

  Навуходоносор – светската власт 40/14 Навуходоносор – символ на непокорство, над него се сбъдна съдба- род на Христа що бродеше кат неразумен на земя сред езическите племена, обезумял сред световни […]

Михала – неоплодена от Давид – Христос църква, неприела вестта

„Саул отне жената на Давид[1] – Михала, която посочи на първата сянкова синагога, неоплодена[2] от Давид – Христа, която и погина. И се отнася за всички черкви, непокорни на вестта заветна […]

book cover, holy, spiritual-4393603.jpg

Мария – църквата

Мария е дяло на Святия Дух, чрез Мария се яви светлината на света: Господ Исус Спасителят. . .А чрез Мария – блудницата, сестра на Лазара, се яви помазанието за възкресението Христово, […]