България е Божия избраница за велико употребление по времето на първия съд небесен

ДВА НАРОДА СЛЕТИ В ЕДИН. ЗДРАВИТЕ ОСНОВИ НА ВЯРАТА В ГЪРДИТЕ НА ЧАДАТА ВЕРНИ НА БЪЛГАРИЯ. БЪЛГАРИ СА ЛИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГВАРДИЯТА НА ИСУС ЗА ЦЪРКВАТА ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ. САТАНА ИСКА ДА УНИЩОЖИ ИЗБРАНИЯ БОЖИ НАРОД

И ето Всемогъщият Бог си бе избрал народ на Своето благоволение, и го призова като реална Съдебна същина, и това бе народът на България – земя на милост и любов по велико Божие избрание, която чрез вяра се явява пречистена, претопена като злато в състава й на две племена – българо-славянка е тя!

За великата цел на Съда се избра тя като Същина на Сянката израилева стара, за да представи пред Съда велик, в решението на Процеса земен, църквата Христова, разперила крила над пет континента земни от всички народи и племена, за да й се реши съдбата по делата!

България трябваше да представи пред Съда велики блюда, съсъди на почетно употребление в чинове небесни, явени като лични представители на Гвардията Христова – живото църковно сърце за Църквата всемирна над цялата Земя.Ела, да ти ясно открия на църквата великата съдба, на земя и на родината твоя, твоя родна земя, а Моя възлюблена избраница България.

Тя, България, е Моя строго определена цел, Мой определен земен предел, предназначена да Ми бъде избраница и да я въведа във велико употребление в десницата Моя.Наистина, истина е това, че още от зачатието й сред планета Земя я поведох за ръка, като я срещнах с Моя любим славянски народ и с любов и вяра в едно ги съединих. В едно бойно кръщение ги слях и като метал пречистен, от два в един народ ги слях и като българо-славяни ги обявих. Не мина много време и в една България християнска ги възвисих. И като един народ Аз ги водих като деца за ръка, и във вярност изпитвах си чадата, към Мен и родината им свята!И за велика слава Моя приготвих тоз народ по волята Моя за едно велико употребление сред цялата планета Земя. Сред него положих здравите основи на вяра жива в гърда и употребявах чадата му като верни Мои и нейни (на България) съдби!За този ден строих пред Мен безчет от тях с бели руби в Гвардията лична на Сина Мой като смели войни! И за верността им към Мен и България ги наградих – да Ми бъде България избраница и днес, в скончание, съдебно го потвърдих, да е тя Моя запечатана съдба завсегда.

Амин!Аз, Всемогъщ Вседържител на вселенни, всемирни съдби, в чин „Генерален Законодател и Съдия”, изявен през вековете древни и настоящи, в Троен образ на употребление се явих!“