crash, car, car crash-1308575.jpg

Катастрофи по пътищата – една от язвите на последното време

16/09/2023 Лара 0

Един от актуалните проблеми напоследък са катастрофите по пътищата. В късният дъжд Бог посочва, че катастрофите са една от язвите, чрез които една трета от човечеството, растенията и животните ще бъде […]

secret, top, stamp-3037639.jpg

Вестта е везната – тя ще запечатва душата

30/07/2023 Лара 0

Слово: Псалом 80 “Победа! Победа! Победа! От тебе днес приемам прошение и молба за дялото Ми и за целокупната Земя и предупреждавам: четиридесет дни има предупреждение, Вестта кат невяста млада оставям, […]

holy water, baptismal font, baptistry-267031.jpg

Обезвреждане на купелното кръщение

13/07/2023 Лара 0

Важно обяснение:В този откъс е представено свидетелствено служение, проведено на 14 май 1977 г. край Копривщица, Бяла река.Служението засяга всички християни по света, които вместо водно кръщение са извършвали купелно кръщение. […]

Дванадесетте скъпоценни камъка в основата на стените на храма

27/05/2023 Лара 1

В този и няколко предходни публикации Бог описва свидетелствените служения, свързани с изграждането на стените на небесния Ерусалим. През 1954 г. в различни градове на страната са положени 12 символични камъни […]

earthquake, rubble, collapse-1665878.jpg

Земетресението през 1978 г. в Иран – наказание от Бога заради лъжеучението, в което вярват

17/02/2023 Лара 2

Предлагаме на Вашето внимание откъс от едно Слово, в което пророкът Божий вижда душите на някои от загиналите в земетресението на 16 септември 1978 г. в Иран летят към небето. Това […]

mountain lake, snow, spring-3272457.jpg

Рила, Шатри

04/02/2023 Лара 0

Обяснение за свидетелственото служение След изпълнение на завета на морето на 02.08.1975 г., в потвърждение за осиновената Сионова дъщеря – църквата след Съда и наградите след увенчание на победата в чин […]