time, clock, clocks-2801596.jpg

Обяснение за седемте периода на новозаветната църква и Лаодикия

16/12/2023 Лара 0

Седем периода на новозаветната църква Чрез действието на Святия Си Дух Бог постави в България началото на невидимо за човешките очи окончателно духовно изграждане на нетленната всемирна изкупена Христова църква от […]

Юбилеят като символ на Съда небесен в третото съдебно време

Левит 25:10И да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей, когато ще се върнете, всеки на притежанието си, и ще […]

fur, structure, fund

Слово светлина върху Откр.14 и 18 гл. – покритие със Съдии 6 и 7. За руното

  ФОРМИРАНЕ ПОСЛЕДНОТО БОЖИЕ ДЯЛО НА ЗЕМЯТА, ДЯЛО НА ЧЕТВЪРТИЯ АНГЕЛ, НА КЪСНАТА РОСА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ СПАСИТЕЛНИЯ ПЛАН. ОТ ТОЗ, ПОСЛЕДЕН ОСТАТЪК СЕ ФОРМИРА ВОЙСКАТА И ЛИЧНАТА ГВАРДИЯ НА ХРИСТА – […]

Мохамеданството в храма на Света София – пророчеството за мерзостта, която е застанала на святото място

  Матей 24:14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.15 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която […]