pink, rose, flower

Благоухание, ухание

Песен на песните 1:3Твоите масла са благоуханни; Името ти е ароматно като излеяно масло; Затова те обичат девиците.Песен на песните 4:14Нард и шафран, тръстика и канела, С всичките дървета доставящи благоухания като […]

clouds, sky, fluffy clouds

Атмосферни пояси

Земя независимо от човешката ръка е сътворена, тъй смело устроена и чрез атмосферните пояси украсена. И произходът й е изявен – княгиня от царски род, бъдеща царица на Цар в новоизкупено […]

uppsala cathedral, nave, gothic

Амвон

Пълен ред и в чистота и голяма строгост сред работниците на Христа, тръгнали в пътя на постоянство в святостта, без амвон в средата – маса една с покривка бяла от лен […]