Априлското въстание

 

Това Слово дава яснота за духовното значение Априлското въстание и на саможертвата на 12-те апостоли, които станаха будители на българския народ.

  • Но сега се яви военен генералитет съдебен – Съдът и прие служението от самото тържество на априлци и ги вмени за делото на великата свобода на България и нейния народ. 149/ 2
  • Но влизат[1] и дванадесетте апостоли на революционния комитет в Априлското въстание, водили борба за свободата и независимостта на държавата България, реално употребена в цялото дяло на Господа Исуса Христа – те всички са апостоли от новия завет и са лични начатки от Исусовите трудове. 149/ 6
  • апостолите, войводите на въстанието в чинове дванадесет… влизаха в чин реален духовен апостолите на таз страна България. И се благословиха и навлязоха в редовете чрез вярата им в гърдите на лична гвардия в Христа, а техните подвизи, жертва – проляли кръвта си за безценната свобода на таз страна – България. Те бяха приети и внедрени на небесната твърд като сияйни звезди да сияят във вековете според Данаил[2] 149/ 2

[1] в гвардията Христова

[2] Данаил 12:2-3