apocalypse, angels, angels of the apocalypse

Армагедон

 Първата Армагедонска война беше над Европа – Балканите, която кат първи Армагедон я вменявам – физически и духовен… Втората световна война вменявам за втори Армагедон духовен и физически… А третият […]

kableshkova kashta, koprivshtitsa, house

Същината на 144000. Откъде идват и кои са те? Обяснение на Откровение 7:14 и 18:1-4.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГЛАСА СЪДЕБЕН НА ДУХА СВЯТИ: ”Рабиньо Моя, Моя съдба, Словото за сто четиридесет и четири хиляди – Войнство на Христа е в посвещение и въоръжение на църквата Христова моя […]

galaxy, star, infinity

Откровение 22 глава

А сега да навлезем с дръзновение в Словото на Откровение Йоаново, глава двадесет и втора. Да навлезем във великите Божии съдби след грабването на Църквата Христова. Стих първи: „След това Ангелът […]

rainbow, nice, horizon

Откровение 21 глава

„И видях Ново Небе и Нова Земя, защото първото Небе и първата Земя преминаха, а море нямаше!” Какво означава това Слово? То посочва, че всичко старо е преминало. Небе, Земя са […]

crown, golden, royal

Откровение 19 глава

Глава деветнадесета – всички учения, които носят религиозните деноминации, приемат осъждение – отхвърлени са! Щом се е явил Ангелът четвърти, те ще останат пусти (Египет). Светът ще запустее поради неправдите си […]

secret, top, stamp

Откровение 17 глава

Стих първи и втори: Словото ни връща към съдбата на духовния Вавилон. Един от седемте ангела ни отвежда към шестнадесета глава на Откровение, 20-ти стих. „Бог си спомни за Вавилон”. Словото […]

frogs, amphibians, green

Откровение 16 глава

Стих първи: „И чух силен глас, който казваше на седемте ангела: Идете, та излейте на Земята седемте чаши на Божия гняв”! Словото ни уведомява за силния съдебен Глас на Дух Святи […]