Двата медни стълба

columnar, pillared hall, building
  • Това Слово обяснява кои са двата медни стълба от III Царе 7:15, които бяха изляти по заповед на цар Соломон : „Защото изля двата медни стълба, всеки стълб осемнадесет лакътя висок; и окръжността на всеки стълб се измерваше с връв от дванадесет лакътя.“
  • И Соломон съгради дома си в ливанската дъбрава. (III Царе 7:15) Изле Соломон два медни стълба, които посочиха Синай – Съда и Голгота – жертвата пред Съда (10 заповеди и Дух Свети), на които стълба дължината им беше 18 лакти, сочещи на Откровение 18.
  • А мярката на стълбовете беше 12 лакта, посочили на 12 племена, 12 апостоли. И диаметъра им беше 12 лакти надглавия за главите на стълбовете. Височината им пет лакти сочеше на дялото на пет разумни сетива църковни или на Пети Борец. За украшения за едното 7 (венцеобразни верижки) посочили на седмия ден на седем периода, седмият период лаодикийски, които щяха да са на почетно място в дялото с двата стълба в царството соломоново – Христово.
  • А че са двойни сочеха на двойната сила в съдба, с която строеше новият дом или храм  в царството на Христа – духовно в небето и свидетелствено сред земята…
  • А два реда нарове посочиха на свещения принос на кръвната цена, която изкупваше двата рода чрез служения свещени или на воинството свещенодейно на Господа Исуса Христа в чин “лична гвардия Негова. Или те бяха украсата на първосвещената одежда. Те бяха украшения на надглавието, което беше на главата на стълбовете, а сочеше на могъщото всемирно дяло, което ръководеше Гласа в скончание…
  • Още двата стълба са и двата завета носещи десет заповеди и Дух Свети. Оригинала и подобието му бе небе и земя (бяха изработени във вид на кринове от четири лакти – мярка на Четвърти Ангел Откровение 18:4)…двата стълба бяха вратата на храма Господен в царство соломоново. 260/3