Какво е Съдебна светлина?

sky, clouds, clouded sky

Съдебната светлина е Божие Слово.

Тя идва от небето за да информира човечеството за решенията на приключилия небесен съд и именно затова се и нарича съдебна светлина.

За нея Бог казва:

“Това Слово е велика Съдебна светлина, която очаква цялата планета Земя! А България е натоварена в удостоение велико… да я носи и развее като Знаме над земната плеща, над народи и племена…

И никой не може да я ограби, присвои и който посегне над таз Светлина, крадец ще е пред Небеса. Над него тежкото обвинение ще виси: (Откр. 22:18-19) “Аз свидетелствам на всеки, който слуша пророчеството в тая книга! Ако някой прибави на тез Слова, Бог ще му прибави язвите зли над глава, написани в тая книга. И ако някой отнеме от думите пророчески на тая книга, Бог ще отнеме дела му в Дървото на живота и в светия град, които са описани в тая книга.”

“Сам Аз, Всемогъщ Победител, Всемирен Вседържител, Бог Отец, изявен чрез Дух Святи, днес ви каня, имайте свобода от вси кръстопътища да седнете на таз софра да приемете таз храна. И от днес е разрешено да се седне на таз софра, защото сила свише се яви и те трябва да вкусят от тез трохи… Благослових Словото Си на Земя. И то ще озари душата.”