visa, paper, passport visa

Обяснение за тройния печат на оправдание – духовната съдебна реформация. Съботата – четвърта заповед – печат ли е и носи ли реформаторска сила?

Четвъртата заповед от Закона морален се даде на Израиля стар на Синай и нейното нарушено възстановяване в новозаветно служение не е новозаветна реформация. Законът морален премина в новозаветното служение чрез Христа, […]

tiles, pattern, background

Четвъртият Ангел – синът Божий, слизащ от небето в сила и слава голяма

дялото на пет разумни в чин „Даниилово малко частично възкресение“ приема назованието „дяло на Ангела четвърти, единен с Пети Борец – Дух Святи, изявен чрез Гласа съдебен“! 18/ 2Сам Христа е […]

bible, book, light bulb

Третият ангел. Бог Отец, Син и Дух Святи – Троица свята, изявена в три времена над планета Земя

В сътворението на човека Творческата Мощ на Твореца се изяви в Тройния Образ на единство – Троица свята! При сътворението ”Земята беше пуста и неустроена и дух Божий се движеше над […]

krems, lower austria, statue

Троицата изявена в различните етапи на спасителния план

Бог Отец, Син и Дух Святи в единство – Троица свята и единосъщна, действаща поотделно като самостоятелни личности„В сътворението на човека Творческата мощ на Твореца се изяви в Тройния образ на […]