nativity scene figures, figures, church

Битие 24 гл. На каква новозаветна същина сочеше сватбата на Исак и Ревека. Съдебно покритие на старозаветните сенки

Сватбата на Исак и Ревека като символична сянка сочеше на Христовата сватба – невястата Божия, Църквата – Земята се увенчава чрез Съд велик със своя Изкупител – сам Вожда нейн – […]

israel, desert, judaean desert

Битие 19 – светлина в покритие с последните духовни изпълнения. Лот – малкия съдебен остатък

В последния духовен период на изпълнение Спасителния план Всемогъщият Бог ще посети Своя народ чрез Слово Светлина – покана за вярно служение – късния дъжд и ще навлезе в изпълнение Словото […]

lamb, schäfchen, sheep

Ной е предтеча на Синай – Съда, а Авраам е предтеча на Голгота – жертвата Христова

Ной е предтеча на Синай – Съда, а Авраам е предтеча на Голгота – жертвата Христова. Авраамовият дом, носещ своето основание заветното обещание чрез Исака, се реализира чрез Христа и Неговата […]

thanksgiving, bread, bread of life

Битие 17:22-27

Авраам прие заповед от Небето, веднага проведе плана по воля Божия и се обряза. А Исмаил беше на 30 години и с него всички купени с пари, които се намираха в […]

portrait, facial hair, people

Битие 12 – 17. Авраам

ОБЯСНЕНИЕ НА АВРААМОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ Извеждането на Авраама от Ур Халдейски сочи на извеждането на народа Божий от Земята по обещание Божие на Авраам. Извеждането на Авраама стана след смъртта на Тара; […]

ray, night, bright

Планета Земя и нейната целокупна съдба от създание до скончание. Макетният план на спасение и осъждение, сочещ на Небесния съд

Днес Всемогъщият Владетел, изявен на Своята творба чрез Закон на правда и Сина Свой, приключва всемирната съдба по строго определен План за спасение, а чрез Сина в предупреждение на слово Откровение, […]

skyscraper, singapore, sky

Битие 11

Словото сочи на единното начало на всички племена, по всичката Земя беше един език, един глас. Времето, в което пътищата на народите не са още разделени според съдбите им. Отразено е […]

cat, pet, domestic cat

Битие 10

Словото в тази глава е от голяма важност за изпълнение на Спасителния план. То ни разкрива пророческата линия на родовете, развили се в племена и народи сред планета Земя. Ясно е […]

rainbow, beautiful, devon

Битие 9

“И благослови Бог Ной и синовете му и им рече: плодете се и множете се, и напълнете Земята!” Това е едно велико свидетелствено изявление за начало на ново човешко потомство, озарено […]