Връх Богдан, употребен като Арарат – Христос

caucasus, armenia, ararat-3083733.jpg
В този откъс от Късния дъжд Бог обяснява духовното значение на планината Арарат - Арарат е Исус Христос, най-високият връх на планетата. Като Арарат днес Бог употребява връх Богдан в Средна гора:  

304/9       20.09.1969 год. „Тайната Ми е удостоение, светлината е въоръжение. Капки дъжд ръмят, тъй днес стражът попи капките росни на есента, като руно гедеоново, а в миг на съдба ще се ороси цялата земя. Но в тоз миг на съдбата, над вас – колата летят ангели на ята, окръжава войнство Арарат, Арарат – Богдан. О, Дан изправи се и наведи глава. Днес си под благословение Мое и кат майка на чада наведете с Ангела глава, и в тоя миг приеми име – Сара на земя.

А сега вие живи техни представители, на които плещи натоварвам великите техни съдби волята Моя извършете, защото на вам възлагам да извършите Моята велика воля на съдбата. И ще ви осъди цялото създание, ожидащо тоз ден, ако не се покорите и волята Ми не извършите. Богдан го враг чрез песен прокле, но ти Съде велик го освободи и като развързана дан пред небе стои.“

„Земните извори са отворени – свидетелствена съдба и сочи на блюдата на почетна употреба чрез дарби в проявление сред ”Ноевия ковчег“ от всички чисти и нечисти. След Съда и потопа пак продължава животът в оформеното съдебно дяло по подобие на Ной. Дава ни се велико откровение след отхвърляне на всички спиритични служения, включващо и разкъсаната и изопачена Вест Лаодикийска. Ние ги откриваме вече погиващи сред водните бездни на потопа. А над тях се носи дялото Ноево – Гласът като щит на канара, спуснало котва на Арарат – Христа! Това е реално свидетелство за дялото, което се носи във възвишение в живот над потопното осъждение. Тъй се открива голяма Светлина: Дялото Господне продължава от живот в живот чрез Ангела четвърти и Пети Борец в милост и благодат Божия и никой друг не е с него. Всички религиозни оформления като духовно служение в мерзост спиритична сред народи и племена, неприети от Небето в Седмия Лаодикийски период, включващи и Лаодикия, намират своите награди сред потопните води като съдебно изпълнение.(Те са потопени във всички лъжеучения земни – плътски.) Но дялото на Ангела четвърти и Пети Борец е едно могъщо небесно оформление, оформено в самостоятелно служение чрез небесния Глас на Върховната небесна власт в ръководство за извеждане целокупните земни съдби като две родови линии на чисти и нечисти. Но преди да се затворят очите в слепота духовна завсегда и се закоравят в лед (студенина) сърцата в неправда, те ще чуят Гласа на небето в покана за покаяние, ще го осмеят и охулят, но ще съзрат и милостта Божия, изявена чрез могъщото Му дяло в чин ”Ноев ковчег“. Ще видят и буйния изблик на небесния светлинен извор като сетно благодатно одъждение, като късен пороен дъжд над Земята, който издига  великия всемирен изход над всички осъждения като едно велико дяло Божие на Гласа съдебен. И то ще се носи открито до деня, когато ще спусне котва на твърда канара Арарат – Христа. След това Съдът на съдбата небесна чрез дялото, формирано на Гласа небесен, ще застане като щит на върха Арарат – Христа.“

„Рабиньо Моя, помни, най-високият връх в Христа е Арарат, на който спря Ноевият ковчег – дялото Божие достигнало най голямата си висота. Постройката е ковчегът Ноев – дялото Божие.“

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван