Годежна халка

  • Това Слово обяснява защо е важно да се спазва четвъртата от 10-те Божий заповеди: Пази съботния ден, за да го освещаваш, според както Господ, твоят Бог, ти заповяда (Второзаконие 5:12). Съботният ден е като брилятна годежна халка на раката на вярващите.
  • брилянтна годенишка халка – събота свята свята заповед Божия[1]  202/4
  • Халката е годежният пръстен на църквата Моя, както при земните обичаи годеникът слага халка на ръката на годеницата своя и я заангажира. Тъй и Аз слагам, сложих халка, на десницата на църквата Моя, събота свята. Амин! 312/ 2
  • Той е само сгоден и във време на годежа планета Земя е удостоена със залога на годенишката вярност заангажираност една от заповедите кат златна халка на увенчание кат четвърта заповед, дадена в рая на Ева[2]. . . чрез таз халка кат залог на годеница тя се обявява сред цялата Вселена, че е сгодена и чака деня на узаконение да се яви нейния годеник Княза на мир Михаил и се увенчаят пред цялата Вселена с цялата Слънчева система. 142/ 1
  • и помни – Сам Отца те накичи с брилянтна годенишка халка – събота свята свята заповед Божия  202/ 4

[1] Изход 20:8-11

[2] Битие 2:1-2