Трите печата, без които никой не може да се спаси

flower, poppy, meadow

Всички религиозни общества търгуват с най-ценното – обещават спасение и вечен живот. Какви са критериите по какъв начин Бог решава кой да се спаси? Едни хора казват, че ако имат добри дела ще се спасят, други, че няма никакво значение делата, а е важно да са избрани и така нататък. Представяме на Вашето внимание откъси от Късния дъжд, описващи как става запечатването. Знанието за печатите е изключително важно, защото дава ориентир коя църква наистина може да осигури живот, гарантиращ запечатването.

 „-    И тъй печатите са три в тройна сила и мощ, а не един, както твърдят някои проповедницина Божията милост. Те откриват Тройния Образ на Троицата Свята – Бог Отец, Син и Дух Святи, изявени сред планета Земя в три времена на изпълнение плана спасителен! 18/2

–   Печатите са три: Творческият първи печат е 10 заповеди или закона морален. Святият дух запечатва храма сърдечен до деня на Съда, но Святият Дух е в едновременна съвместна дейност на очестване и запечатване с кръвта на завета нов, печат на изкупление. И третият печат – съдебен печат е решенията съдебни в чин „вестта запечатваща“ на Генералния Законодател и Съдия в Третия Си Образ на Святия Дух – Глас съдебен, словото е печатът (Йоан 1: 1-4) . 125/ 1 
 –     ….и се явява тройния печат. Първия е на сътворението четвърта заповед втория – кръвта на изкуплението, а третия – съдебния на Дух Свети съдебните решения, печат на Дух Свети. 

–    Тъй „Мария“ представя църквата с решени съдебно съдби и запечатана с тройния печат на Троицата в Троен Лик на действие. Без този единен печат тя не ще е грабната, а камо ли да се яви в небето пред входа на съдебния Трон велик. 107/9

–    Без печата троен църквата не може да бъде грабната в небе и да мине през Орионова врата, която е входът за съдебната зала. Амин! 44/2

–   печата общ на изкуплението е троен – на Бога Отца, Сина и Дух Святи. Той е паспорта за небето в дена на голямото и първо възкресение 85/3

–   Но Христовият печат за личното Му войнство е лъв и звезда, духовния печат. А на Сатана е звезда и полумесец, пророческа лъжа с пелин звезда. 85/ 1

– под влиянието на звяра от земя тъй като приемат и почитат белега негов – неделния ден  205/ 5
–   И така, печата на изкуплението е троен.

 –   Те са всемирна църковна вест на Христовата новозаветна църква и затова се явяват като вест всемирна запечатваща с печата троен: това е съдебния печат, печата творчески и печата кръвен им е в ръка. … Затова веста е сетна, запечатваща валидна в действие до Архангелска тръба…“