Даровете на Ревека

gems, jewels, gemstones
  • Словото обяснява кои са даровете на Ревека от Битие 24:53 „И слугата извади сребърни и златни накити и облекла та ги даде на Ревека; така също даде скъпи дарове на брат й и на майка й.
  • приеми дарове на Ревека – девет дарби в ръце и помни – Сам Отца те накичи с брилянтна годенишка халка – събота свята свята заповед Божия, с брилянти в гърда – Духа Света. 202/4
  • Начина на действие с дарове сочеха Христовата новозаветна църковна съдба чрез Святия Дух устроена и водена и надарена чрез дарбите развиващи се сред нея. 239/1  

[1] Битие 24:53 И слугата извади сребърни и златни накити и облекла та ги даде на Ревека; така също даде скъпи дарове на брат й и на майка й.