murals, ark, noah's ark

Битие 8

”И помена Бог Ноя и всичко, което беше с Ноя в ковчега!“ Колко много говорят тези Слова след изпълнението на един справедлив Божи Съд велик в правда, извършен над един паднал […]

ark, flood, noah

Битие 7

”И рече Господ Ною: Влез ти и всичкия ти дом в ковчега, защото тебе видях праведен пред Мене в този род!“ Колко много говори този стих от Словото Божие! Той сочи […]

stork, wading bird, animal

Битие 6:7

“Ще изтребя от лицето на Земята човека, когото създадох, човеци, зверове, гадини и въздушни небесни птици.” Птици имаме на Земята, но те не са небесни. Колкото и високо да летят, те […]

noah's ark, mosaic, iconography

Битие 5. Пророческата линия на родовете

В Словото е дадено родословието Адамово, което ни докладва за пророческата линия на родовете. Адам сочеше Христа. Авел определяше съдбите на Христовата кръв като жертва на изкупление. Заместник на Авеля бе […]

noah's ark, boat, water

Битие 2 – 6 глава.Едемската градина. Образ и подобие – двата отдела на скинията. Каин. Авел. Ной. Потопът – небесният съд

Наистина Всемогъщият Творец, Създател и Бог, създаде небе с всички светила небесни, Земя и всичко населяващо я – флора по видовете й, фауна по видовете й. Създаде Бог и човека! Защо […]

eve, statue, sculpture

Битие 4 глава. Съдбата на Каин, Ламех, Ада и Села. Сит – Енос с новозаветно покритие на Дух Святи и новозаветния народ

Но съдбата на викащата жива кръв се яви сред Земята като могъщо знамение над човека петдесет дни след смъртта на Христа и викаше към Небето. В деня на Петдесятница тя говореше […]

wild fig, common fig, ficus carica

Битие 3 глава. Змията – съсъд на сатана. Падението на Ева и Адам и изгонването им от Рая Едемски

”И змията беше най-хитра от всичките полски зверове, които Господ Бог беше направил.“ Словото изявява голямото удостоение на змията, сътворена в мъдрост Божия. Тя беше поставена на най-голяма висота между всички […]

design, vintage, background

Битие 2 глава. Свидетелственият макет на Едема и Райската градина

Едема означаваше Земя, предстояща в служение пред Бога в своето девствено състояние, неосквернена в първия си образ като създание в Правда! Но след падението й в грях тя сочеше като втори […]