Тамар – църквата със свещените съдби на личното Христово войнство

rope, cord, heart-1468951.jpg
Битие 38:13 И известиха на Тамар, казвайки: Ето, свекърът ти отива в Тамна, за да стриже овците си.
14 Тогава тя съблече вдовишките си дрехи, покри се с покривалото си, обви се и седна при кръстопътя на Енаим, който е по пътя за Тамна; защото видя, че порасна Шела, а тя не бе му дадена за жена.
15 А Юда, като я видя, помисли, че е блудница: защото беше покрила лицето си.
16 Той, прочее, свърна към нея на пътя и рече: Остави ме, моля, да вляза при тебе; (защото не позна, че беше снаха му). И тя рече: Какво ще ми дадеш, за да влезеш при мене?
17 А той рече: Ще ти изпратя яре от стадото. И тя отвърна: Даваш ли ми залог, догде го изпратиш?
18 Рече той: Какъв залог да ти дам? И тя каза: Печата си, ширита си и тоягата си, която е в ръката ти. И той й ги даде. И влезе при нея и тя зачна от него.
  • Тамар – снахата църквата зачва свещените съдби на личното Христово воинство. Тамар притежаваше залога, а той сочеше на печата в съдебното време, тоягата сочеща на словото – гегата, скиптъра. Тя прие и ширита – пътя – плана на спасение. 230/8
  • Юдиният корен дълбоко се вкорени в Тамар, като бе отхвърлена първата жена на Юдаи нейният плод – двата сина[1] (те посочиха също съдбата на първата жена черква юдина, петдесятното), за да се яви зачатието желано от Тамар. . . Тъй Тамар роди Фареса и продължи родовата линия. 168/2
  • Тамар, Рут и Вирсавее са фигури, посочващи три етапни времена. Но Дева Мария е над вси носителки на продължителки на линията юдина, юдин род. 168/1
  • трите сянкови велики съдби на времена три чрез трите жени Тамар, Рут и Мария – сянка, същина и скончание Съда, съдебния процес 168/2
  • Тамар, Рут и Вирсавее са фигури, посочващи три етапни времена. Но Дева Мария е над вси носителки на продължителки на линията юдина, юдин род. 168/1
  • трите сянкови велики съдби на времена три чрез трите жени Тамар, Рут и Мария – сянка, същина и скончание Съда, съдебния процес 168/2
  • Третия син на Юда – Шела – остана жив – третия духовен род е изкупения народ. А сам Юда бе употребен чрез Тамар – снахата, което сочеше на свещенодейните съдби в третото църковно време в съдебно изпълнение, когато Тамар – снахата църквата зачва свещените съдби на личното Христово воинство. 230/8

[1] Битие 38:2-4