Елисей

  • Елисеевото служение е в действие сред нивата Господня и 12 двойки волове[1] Това са дванадесет духовни племена, с които Елисей приключва да оре, а само един чифт принася в жертва- двузаветната истина  230/24
  • Елисей – сочи на Съда в двойна сила – дванадесет чифта волове в нивата сочеха на 24 старци – мъдреци. 103/ 2
  • Съда приключи, а съдебната вест крилата лети над земята като орач ще изоре сърцата. Елисей с дванадесет чифта и плуг в ръката оре дълбината и готви семето да покълне и се яви победата от веста. 124/ 7
  • по време на изхода духовен се яви и двойната сила на действие в чин на „Илия“ – Съда с вааловите пророци, а след Съда веч се явява и „Елисей“ двойна сила на Дух Свети в приключване на спасителния план църковен водещ в изкупление чрез цената на кръвния принос на Господа Исуса Христа. Амин! 195/ 3
  • Чрез съсъда в чина „Илия“ дялото на Съда приключва и отлита в слава Илия, но остава руното на Елисея – кожуха в двойна сила да приключи съдбите земни. Кожухът на Илия е руното Гедионово – едно и също със свидетелството на сянката и същината. 194/5
  • Елисей ще посей цялата планета Земя. 432/ 12  
  • Елисея в сила двойна на Възкресение сочеше като преобраз на последното Духовно възкресение малко частично – Даниил 12-та глава или на последното дяло на живия Бог – Гласа на Святия Дух чрез Съда велик. Или дялото Божие, въоръжено със силата на дара на възкресение в чин „Елисей”, което ще се изяви след Съда велик. Това ще бъде победата върховна над осъждението, според Словото в Трета книга на Царете и Даниил 12-та глава, (които) се покриват – това е съдебното решение за едно Малко духовно възкресение на духовните съдби. Пророк Исая прие докосване от огъня на олтара небесен от ръката на Ангела – сочи на прочистване – кръщението със Святия Дух за всички новоерни, заветни съсъди на почит в употреба – работници Божии. А Елисей и Илия, това е силата двойна на двата Завета или огънят в олтара – Святия Дух.

[1] ІІІ Царе 19:19-21

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван