Вартимей – изцерения еврейски и лаодикийски остатък

jesus, mark, bible-2152704.jpg
Евангелие от Марка
10:6 Дохождат в Ерихон; и когато излизаше из Ерихон с учениците Си и едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя.
47 И като чу, че бил Исус Назарянинът, почна да вика, казвайки: Исусе, сине Давидов, смили се за мене!
48 И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене!
49 И тъй, Исус се спря и рече: Повикайте го. Викат слепеца и му казват: Дерзай, стани, вика те.
50 И той си хвърли дрехата и скокна и дойде при Исуса.
51 И проговори Исус и му каза: Какво искаш да ти сторя? Слепецът Му рече: Учителю, да прогледам.
52 А Исус му рече: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна подир Него по пътя.
  • Изцеления слепец е символ на изцеления еврейски и лаодикийски остатък – просяк пред храма Божий. 267/2

1 Kоментар

  1. Обяснението на значението на случката с Вартимей е много интересно. Обикновено вярващите смятат, че Вартимей е всеки грешник, който се кае. Оказва се, че това е точно опроделен грешник . Това са вярващи от плътските евреи, които са повярвали в Христос и са го приели. А също така и вярващи от лаодикия – протестантските деноминации на адвентисти и петдесятни, които приемат тройната ангелска вест и излизат от тези деноминации. Това е Вартимей. Покаяни Лаодикийци, слепци, които прогледват.

Коментарите са заключени