flower tree, birdcage, flowers-5351485.jpg

Вестта приема благословение в свободен полет над земя чрез едно птиче, освободено от кафез

СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ЧИНА ”ЕЛИСЕЙ” Днес, събота свята, в служение Великият и Свят Бог извърши велика съдба чрез първосвещеника, като пусна на свобода в свободен полет сред Земя птичка, затворена […]

laodicea, seven churches of asia, doorway-3292679.jpg

Избълване на Лаодикия чрез Съд велик. Извеждане на християнските души от Лаодикия

СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ След изобличение чрез почетните блюда, представящи християнската душа с вяра, намиращи се в двете Лаодикийски деноминации и изведени оттам, се поде голямо служение на покаяние и […]

pink, cherry blossoms, flowers-324175.jpg

Обновление на реформаторското движение

26/04/2022 Лара 0

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД СВИДЕТЕЛСТВОТО НА РАЗЦВЕТА НА ДЯЛОТО БОЖИЕ. ДАНИИЛ 12-та ГЛАВА. СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ “В тоя миг на Земята чрез Глас велик от небесата, изявяващ действието на Дух Святи в […]

bread, loaves, crust-2193537.jpg

Хлебно приношение – подвижване на първия сноп от живите начатки на Христа

22/04/2022 Лара 0

СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ “Днес, в пира на тържествата, със сила велика от Небесата, прос­три десница от Земя и развържи снопа, подвижен от първите начатки на Христа. Хайде, яви се ти, […]

gems, diamonds, rubies-4022878.jpg

Строеж на войнството на Стъкленото море

19/04/2022 Лара 0

ХРИСТА, ПРИЕЛ ЧИНА “СОЛОМОН” И СЕДНАЛ ОТДЯСНО НА ОТЦА. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД ЖИВИТЕ ОЛТАРИ – СВЕТИИ БОЖИИ, ОГРАЖДАЩИ ЕРУСАЛИМСКАТА СТЕНА. ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК. ГЪРМОВЕ На 15.02.1961 г. имаше слънчево затъмнение! Молитва на […]

jerusalem, wall, western wall-980328.jpg

Благословение над 12 представители на 12 израилеви племена

СТАР ИЗРАИЛ НАВЛИЗА В ЧАСТИЧНО ИЗКУПЛЕНИЕ КАТО СПАСЯЕМА ДУША. ВЕСТТА ЩЕ СЕ НОСИ ПО ВРЕМЕ НА ЯЗВИТЕ. САМО (ИМЕТО) МИЛОСТТА БОЖИЯ ДА СЕ СПОМЕНЕ В СМИРЕНИЕ – СПАСЕНИЕ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ВИСОК […]

wedding dress, fashion, bride-1486260.jpg

Слово към църквата, назована с ново име – трети духовен Израил

“Невясто, ела в пира на тържествата, с корона грейнала на глава! Ела! Ела! Сияеща Звездице, в люлката сребърна седни, невясто Моя, че Месецът златист ти е сватбено трусо! Подай Ми ти […]

baby, birth, born-22079.jpg

Благословение над седемте църковни периода – неплодната роди

СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ Продължи великото благословение във всемирно църковно Новогодишно служение. По строга Божия заповед чрез стража Божи – Глас на Дух Святи трябваше да се приготвят свидетелствени съдби в изпълнение: Да […]