Хлебно приношение – подвижване на първия сноп от живите начатки на Христа

bread, loaves, crust-2193537.jpg

СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ

“Днес, в пира на тържествата, със сила велика от Небесата, прос­три десница от Земя и развържи снопа, подвижен от първите начатки на Христа. Хайде, яви се ти, снопе, в пира на тържествата, първосвещениче, чрез Самуила – ръката въведи съдбата. Днес в пира на тържествата, ела, сило на удостоение и бъди дар на Земята. Благословена бъди ти, питко на съдбата, с манната на Христа, с плода на овцата. Благословен бъди седем пъти по седем пъти, плоде на овцата! Благословено бъди седем пъти по седем, жертвоприноше­ние на хлебно приношение от първите начатки на съдбата! Днес свише от Небесата приемам жертва благоуханна. Седем пъти по седем свише от Небеса благословена бъди, жертво на хлебоприношение, от ръката на първосвещеника. Днес благоволявам и приемам хлебно приношение – първите начатки живи от ръката и благославям седем пъти по седем сам Аз, Всемогъщ Вседържител и Съдия в пира на тържествата. Приемам жертвата благоуханна от Земята на почетни­те блюда и седем пъти по седем ги благославям. Пламнете със сила двойна от Небеса и подвижени бъдете със силата на Духа Света! Амин!

Сам Аз, с благоволение от Небеса, Всемирен Законодател, Вседържител, приех жертвата ви от небеса. Благословени свише бъ­дете и подвижени сред народи и племена чрез Умира и Тумима – небесна съдба. Амин! Сам Аз, Вседържител на всемирни съдби, благоволих и благослових с велико благоволение, и приех хлебно приношение, сочещо на вси благословения – благоуханна жертва от Земя за Името на Господа Исуса Христа. В тоя миг на съдбата благос­ловени свише бъдете от Небесата и явени сред Земята като велика Моя Дан, подвижена чрез Дух Святи.

Надежда на Борческия отряд, в чин “Девора” сред земния свят, приютила под покрова Мой изведената Лаодикийска съдба и въведена във всемирна Дан сред Земя, благословени бъдете седем пъти по се­дем свише от Небеса и жертвата ви благоуханна кат принос на хлебно приношение приета е от Небеса. Сам Аз, Законодател и Съдия, приех жертвата ви и в тоя миг на съдбата велико благословение предстои в деня на изцеление. Амин!

Отлъчете Ми четири плода и Ми ги поднесете пред Небеса. Приемам ви хвалата и подвижвам ви в съдба като велика Моя милост на съдба в почетно употребление сред народи и племена. Бъдете Ми вие във велико и могъщо движение. В тоя миг на съдбата сред Съд велик кат Отец, в единство със Сина и Духа Света, на Надеждата борческа във велико процъфтяване на Духа Света в дялото Ми на Земя, благословени свише бъдете във велики и могъщи светиеви съдби и кат юдеи въведете народа в една велика Дан! Благословен бъди, Душе Святи в двойно употребление. И в тоя миг посети съсъдите и ги употреби. Амин! Свише от Небеса седем пъти по седем благословени бъдете във велико употребление за слава на Небеса.

В тоя миг на съдбата сам Аз, Вседържител на всемирни съдби, заявявам: Благословена единна бъди, Разцвета, чрез Надеждата на Всемирната Моя и изведени в една велика Дан сред целокупната Земя, и подвижени бъдете като сноп. В този миг, първосвещениче, поднеси им дара на Небеса. Жертвата им е приета, иде сила и ще разкърти праго­ве и врати. И кой е тоз, що иде от Восор – сам Аз, Господа Исуса Христа и никой не бе с Мене, когато отъпках лина на Земя. Но днес екот от вековете, долитат ветровете, отвяват прашеца от Земята, но следите оживяват. Ти вървяла си, Разцвето, сам Аз те въведох в служение, от .днес поеми пътя си на Земята. От днес бъдете Ми велика Дан на Земята и не затваряйте си гърдата. Песен долита от небеса, а от Земя екот да се издигне на велика сила на знамения и чудеса. Днес дал съм ви софра във велико служение на горницата ваша. Възлюбете се и за­поведта изпълнете. Първо Бога и ближния възлюбете, защото велик и могъщ дар поел си е пътя на Земята – вяра, надежда и любовта.

А бълвочът е в течение от гноище – гнойна порта сред Земята. Стани, свещениче, и поднеси дяловете на съдбата, и благословение приема овцата, когато сред върха Сион пасли са те и от извора клокочещ пили са вода. Амин! Но днес за съдба, помнете, рубата употребете в свято служение. Защото още веднаж ще разклатя праговете на Земята.”

“Хвала пеем ние, небесни същества.”

Чу се Глас на Съд велик:

“Покланяме се Ние, Съд велик, пред Трона Върховен, приемаме приноса благоуханен на хлебоприношение от почетните блюда чрез Дух Святи и ги приемаме, признаваме и им даваме свобода в ход пред .Небеса. И свидетелстваме, че е вярно Словото от небеса. И горко, кой отнеме или притури, горко му триж.”

“И от днес за съдба двоен принос приех, но двоен катинар сложете на уста. Достойни сте да ви изоблича, но минавате през очистителни Роси на Рубиновите цени. Дайте сърцата си, защото милостта Ми е над вас вси и милостта Ми ви крепи. А ти, свещениче, приготви се за велико удостоение на преломение. Пламни, плам на Сион в огнени съдби и озари небесните селения до Орионови врати, Войнство небесно, хвалата придружи и ухание могъщо въвеждай пред Орионови врати. Пей, дъще Сионова, в хвала върховна се строй за съдби. Пей, Йордане, благословен завсегда, ден на милост Моя се яви и Агнецът Земя посети. Пей, дъще Сионова, за во век хвала! Отворена е Орионова врата и хвалата ти приемам навек в съдба пред Престола благодатен завсегда. Амин!”

25.03.1961 г.

ОСВОБОДЕНА Е ВЕСТТА НА ДЕЙСТВИЕ КАТО ХЛЕБЕН ПРИНОС НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

СВИДЕТЕЛСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕНИЕ (ХЛЕБЕН ПРИНОС В ПРИНОШЕНИЕ НА ДВОЙНИ СЪДБИ)

“И в тоя миг на съдбата, благословени свише бъдете и освободени за действие в съдби. Четвърта – Върховна вест като пазител на четирите земни съдби. Амин!

И в тоя миг на съдбата в ден на изцеление простирам десница и изцелявам, и освобождавам за употребление великата мощна съдба. В тоя миг благословени бъдете с изцеление на съдба, обнове­ни пътя си поемете като велика Мощ, струя лъчезарна в зора, и опашете целокупната Земя. Амин! Седем пъти по седем свише благословени бъдете, изцелени и освободени. И от днес пътя си поемете в изпълнение на служение като лъчезарна струя на Ангела четвърти велик в пътя на съдба. Амин!

О, благословени бъдете вий, четири съдби на съдбите и от днес освободени, събрани в могъщо единство на съдба продължете пътя си сред Земя. Сам Аз, Вседържителят на всемирни съдби, Законодател и Съдия, ви изцелих, в изцеление на съдба ви освободих и ви съединих в могъщо съединение на озаряваща се съдба като ангели мироносци сред цялата земна кора, съединени в могъщо единство на утринна зора, като лъч за спасение в могъщо употребление. Амин! В тоя миг на съдбата сила свише от Небесата мина в изцеление на съдба и благослови освободената ангелска съдба, и пътя си поема сред Земя. Амин!

Рабиньо Божия, в мига на съдбата посегни в тавата и две по две вземи плодовете първи в двоен принос на съдба и преброй двойно хлебно приношение, защото велик Бог днес чрез ухание велико прина­ся ги в съдба. Амин! Благословение премина над двойния принос. И от днес за съдба велико благословение мина над Земята.” 29.03.61 г.