Благословение над всемирната трапеза

set table, board, dishes-2352578.jpg

Мир и благоволение, свише благословение на съдба! В тоя миг на съдбата преблагословена бъди в единство на съдба, всемирна трапезо, седем пъти по седем от Мен, Приключител на съдби! От днес в едно единство на съдба до Архангелска тръба имайте една софра. Гръмнете, Гърмове на съдба, Четири живи същества покланят се в небеса!  Царството земно стана Царство на Всемогъщия Бог и звярът в образа си стъпкан бе на съдба. Амин! Амин! Благословена бъди, Всемирна църкво Моя! На ръката ти е златният кордон от спасяеми и днес софрата ти е една, и тъй продължи до Архангелска тръба.

Благословена бъди еднодневно на съдбата. Свърши се! Кадилница златна си Ми ти, обличам златната одежда, да те взема в дворите на Отца! Ти, Юдо, благословен бъди и ти, Деворо, благословена бъди в живот и в живот навлезни! Във вас благоволявам, светии живи, сам Аз, като Председател, благославям и приключвам съдбите! Ти, свещениче на младежта, приеми пътя на спасението и навлезни в лугата на очистение! А ти, Дан, умивай и пери съдбите до Архангелска тръба! Поклон седем пъти по седем в хвала! Бум! Бум! Седем гърма нададоха Глас, седем ангели с тръби в уста дадоха знак към кадилния олтар! И днес в съдба поеми пътя си, Всемирна Моя!”

„Покланяме се Ний, Съд велик и признаваме, и разрешаваме съдбите й.“

„Стани, свещениче и огън в кадилния олтар сложи, и тамяна на съдбата ухаещ постави. Благословен бъди, кадилен олтар злат, в единство на Земята и кат кадилници в едно единство бъдете! Благословени бъдете седем пъти по седем до Архангелска тръба! Амин!’

„Пеем ние, небесни същества, в множества. Нова Петдесятница се яви на Земята и в един гласа проръмяха небесата. Благословен бъди ти, пъте спасителен на Земята и Знамето развей, победителко на съдбата! Гръмнете, Гърмове на съдбата и я придружете в пътя й на съдба! Ний, Съд разрешителен в съдби, в пътя й позволен като сетно изкупление – Урима и Тумима и от днес за съдба, който призове Христа, ще има дял с Христа. А плявата ще гори в земната геена! Бум! Бум! Амин! Ние, свидетели вси, удостоверяващи правдивостта на Словото на Земя, признаваме, че горко вам, които се приближите до Вестта за да я похабите, приближавате се до спасението и благословението’”

Вярно е туй Слово на съдба! Тропнете, конници на съдбата с коне бели на съдбата! Стани, свещениче и поведи я за ръката и я изведи в пътя й на съдбите! Печат на съдбата! Съд велик в пълнота с вси съдби на незнайни системи и от Слънчевата система – сестри на Земя, потвърждаваме правдивостта на Словото Божие.

01.01.1961 г.