Благословение над седемте църковни периода – неплодната роди

baby, birth, born-22079.jpg

СВИДЕТЕЛСТВЕНО СЛУЖЕНИЕ

Продължи великото благословение във всемирно църковно Новогодишно служение. По строга Божия заповед чрез стража Божи – Глас на Дух Святи трябваше да се приготвят свидетелствени съдби в изпълнение: Да се замеси един хляб от 5 кг. бяло брашно в чин “Петохлебие”, в специален съд да се подкваси мляко. Да се представят девет лъжици, един нож, една вилица, четири вида плодове по девет бройки, нарове – плод и борови клонки. Всичко гореизказано от Бога бе представено в най-голяма изрядност. И яви се служение в свидетелствено изпълнение на благословение!

Благословението:

“И в тоя миг на съдбата, свещениче, облечи ефода на снагата! Стани ти, стражо на Всемира и свали на свещения отряд Моята милост като наряд, и ефод облечи за великото всемирно употребление на Земята. И от днес за съдба бъди във велико употребление ти и поеми свише благословение от Небе – ефода на снагата на всемирното служение! И в тоя миг долу на Земята свидетелствено се слага ефодът и препасват му се чреслата чрез вяра в кръвта на Христа. И от днес Всемирната навлиза във велико удостоение като носителка на Всемирната власт! В тоя миг на съдбата, първосвещениче, в сила и власт приеми царско удостоение на царско свещенство в съдба и борбата да премине в Борческия отряд за съдба!

В тоя миг получен е наряд в небесата! Ухание велико мина към преломение на съдба. Амин! Свидетелствени съдби минават на Земята. Пет двойни дяла ще се явят сред Земя, петте рубини на Христа – царско удостоение на вечерята сватбена – последно удостоение и пет дяла на съдби. Съдбата на овцата – новоерна получава Манната велика от небеса! В тоя миг на съдбата свише удостоение – да навлязат чадата и да се наредят около софрата. В тоя миг на съдбата в милост на удостоение знак дават Небесата!”

“Ту… ту… ту…” Седем ангели с тръби в уста нададоха вик към Земя:

“Чуйте камъни, Авраамова съдба, пригответе се! Земьо, трепери! Неплодната роди и седем в съдби ги яви. И в тоя миг на съдбата ето ги седем пред Небесата. И в тоя миг на съдба, ето – те Ми са солта на Земя, свише благословение на Авраамовите обещания в изпълнение. И в тоя миг на съдба навлиза в изпълнение знакът на свещеничеството. Пейте, съдби, явете се вси, облечени в премяна – Правдата Христова да ви е на снага. Пейте, цветя, величайте Христа! Ухай, бор и елха, съединение завсегда. Алилуя в хвала! Седем часа без една минута! Свещениче, бъди на нога! Поклони Ми се във велик пир на съд­ба пред свидетели, поднеси преломение на съдбата, удостоение апостолско на велики съдби – живите светии Мои! Амин! В тоз миг на съдба премини с освежение на рубиновите синци, първо на стража и на верните удостоени Мои. Хвала! Победа! Победа!”

“Небесни сме тръбачи в сила на съдба, бели ездачи на коне, Небесно войнство тропа! Ето, поднася им се цената!”

“Мир! Мир! Мир в съдба! Поднася се рубинът – кръвната цена! Победа в хвала! Пир велик в небеса. Съд велик е на нога! Върховен миг на съдба! В тоя миг на съдбата, благоволение. Благоволение! Велико свидетелство се изпълни на Земята. Седем велики съдби в тоя миг, тръбят тръби! Тръбачи и ездачи са в пир на съдба! Лети огнена струя. Хвали Небеса! Амин! И в тоя миг на съдбата, слава, слава, слава! В ог­нен плам сияе небе – струи небесни, пълна Мощ на съдба. Явява се преломение велико, апостолско сред века! В пир на тържества явява се удостоение велико към всемирната съдба. В тоя миг Небе благоволява в благословение и навлиза в съдби на спасение. В тоз миг на Авраамова съдба удостоява се човек и овца, флора и фауна – една съдба сред целокупността! Победа! Победа! И от днес за съдба благословено седем пъти по седем бъди, преломение могъщо на съдби, и от тоя миг навлезни във велико спасение! Амин! И от тоз миг на съдба в пътя на Правда продължи, но стиха от Езекиил сложи: “Правдата на праведника не ще го ползва в деня, в който съгреши!”

Победа! В пир на тържества пеят ангели в небеса! И в тоя миг чу се Глас кат много вода сред Тронната зала сам Отца:

“Тръбачи, надайте тръбен звук! Предупредете стража на съдбата да се яви в тоя миг пред Небеса с ефода и да поднесе великото удос­тоение на камъните Авраамови, събудили се в спасение и приели спа­сение на плеща. Амин!”

Велик миг! Чуй се тръбен звук! Трепери Земя и стражът на съдба­та повдига се на нога, и обръща се към великата милост на съдбата да им поднесе даровете на съдбата! (Седемте девици – свидетели на Седемте църковни периода бяха облечени в бели одежди от ръката на стража Божий всемирен.)

“И в тоя миг на съдбата велика Моя милост е – кръсте Голготски, яви се на върха, проля рубина и победи смъртта! Под небе днес бор расте, велика милост на мъдрост Моя – Знаме на вяра Авраамова с камъни живи в ръце! (Рабиньо, откърти клонче и дай им да навлезят във вярата на спасение – раздай им палми зелени в ръце!)

И в тоя миг на съдбата, благословени свише бъдете, Седем периода на съдба, с клонки палмови в ръка, вяра Авраамова в гърда! И от днес благословени седем пъти по седем от Мен, Вседържителя на съдба и като сол осоляваща бъдете на Земя. Благословени седем пъти по седем и бъдете Ми солта! Амин седем пъти по седем! Бъди Ми солта! Сол осоляваща, съдба на спасение! И в тоя миг на съдба бъдете с бели забрадки на глава!

Пейте, певци, небесни съдби! Яви се тя, облечена във вяра Авраамова и победи Антихрист! И днес стене под нейните нога! В тоя миг на съдба удостои се със сватбената вечеря на Късната Роса на апостолите Мои – залците на планина! И в тоя миг на съдбата преломе­те храната! И в тоя миг пет дяла двойни, съединени, благословени бъдете! (Предадени бяха от стража белите камъни, символизиращи Седемте църковни периода.)

И в тоя миг на съдбата тръбете, тръби на съдба и дайте знак на близнак, на всеки да се яви печат. И в тоя миг на съдбата свише благословен дайте знак на съдба и да се преломи двойният дял на софрата! И в тоя миг на съдба, първосвещениче, в чин на удостоение посегни към блюдата с храната и покани всемирната съдба! Чу се звън от небеса! И свещеникът посегна към блюдата всемирни на Земята. Велика милост на съдба! 7.30 – 19.30 часа навлиза в двадесетия час! Трапезата бе сложена преди световната! Амин! Благословена бъди свише, трапезо на удостоение и от днес бъди ти трапеза на удостоение и нека Твоята троха насити птичка и тревичка до Архангелска тръба! Аз, Вседържителят Всемирен, разреших съдби и благослових трохи! Амин! Седем пъти по седем съединени във велико всемирно съединение сватбено и нека помазанието на съдбата да ти е на плещата!”

(Седемте девици – свидетелствени съсъди принесоха ухание пред Божието Лице като прошения и хвали за Седемте църковни периода на Земята.)

“Ний, Съд върховен велик на всемирни съдби, единни с Двадесет и четири старци и Четири живи същества, в тоя миг казваме: “Честита Нова Година”! Поклон и хвала! Пейте вие, хвали, изкупени съдби! Трепери, Земьо осъдена, три пъти горко ти предстои!

А вий, Мои съдби, със свято целувание се поздравете на Земя. Амин!”

19.40 часа, 31.12.1960 г.

ВЪРХОВНА ПОБЕДА НА ЦЪРКВАТА ЧРЕЗ ВЕСТТА ВЪВ ВЕЛИКО УДОСТОЕНИЕ ЧРЕЗ КРЪВНАТА ЦЕНА. ОПЛОДИ СЕ НЕПЛОДНАТА СЪС СЕДЕМТЕ ЦЪРКОВНИ ПЕРИОДА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ). ВИСОК СЪДЕБЕН ВИК

  • г. – нощта срещу 01.01.1961 г.

Същата Новогодишна нощ Словото продължи да се излива във велики благословителни Роси! Неплодната роди!

“И днес неплодната роди! О, ела в изкупителни съдби, ела, безп­лодна ти, минала през скръб и тъга! И погледни, единна с Мене ти, как се умножиха твоите чада! И са младоци около софрата твоя – свише благословение върховно сред изкупление на съдба – очистен злат олтар! О, ела възлюблена Моя, безплодна бе, но се оплоди – седем роди. И днес освобождение велико ти се позволи, и децата си на изкупление придоби ти чрез цена. И милост Отцува на освобождение нареди на сватбената трапеза – сетни залци, милости Мои! Ела, безплодна Моя, оплодена в съдба в края на живота на Земя, ела и погледни – Рахил оплодена две яви! Анна, оскърбена, седем роди, а Елисей, удостоен, осем яви. Ела, свише благословена на съдбите, ето трапезата – софрата на съдбите, пред теб е удостоение велико на съдба и из­прави се до Мене – отдясно на съдба! Сватбена вечеря ти е поставена на Земя! И ето изправи седем рожби твои на удостоение – младоци около софрата твоя – светии на Всевишнаго живи, в скончаещи съдби долу на Земя.

О, застанете вие седем, удостоени чрез Правдата Моя, седем младоци – новозаветна църковна съдба! Ето, облечени в руба бяла, Правда Моя, с палми в ръка – Отцув знак, на Трона дъгата, а днес удостоени с цената. Очистено ви светилище златно в гърдата, застанете около софрата! Амин! Амин! Стройте се в съдба, Стъклено море, пред Трона велик след изкупление в Новогодишно петдесятно оросение! И приемете сетното всемогъщо благословение, апостоли Мои на съдбата, чакали в горницата Ерусалимска на Светлината чрез свидетелствената съдба. Ето, изправете се на ногата с наведена глава! Амин!”

Горе в небе съдби златни се явиха пред Трона Върховен на съдби, Стъклено море под нога, а долу – свидетелство съдебно сред изкупената педя Земя, сложена е сватбена вечеря на изкупителната цена – нарова роса.                               

Поклон! Поклон! Поклон! Пред Трона върховен чу се глас в съдба, Съдът велик е на нога с наведена глава, пред Върховен съд чакаха ми­лост на съдба. И повишиха глас пред Трона Върховен след приемане на цените – изкупителни съдби, когато съсъдите на почетна употреба – златни кадилници в хвала се наредиха около новогодишната софра – свидетелствена съдба! Миг съдбоносен! Пеят небесни певци, Войнство небесно, в шпалир са вси свидетели планетни от незнайни светове – тми по тми, събрани във велик пир на тържество чакаха сетно пред Трона Върховен на велика съдба! И чу се Глас на Съда велик:

“Поклон! Поклон! Поклон! Седем пъти по седем, хиляди пъти по хиляди и хвала пред Трона Върховен, пред Всемогъщия Законодател, Съдия и Всемогъщ Вседържител на всемирната църковна съдба сред Вселената, Изкупител чрез кръвната цена.

Към Тебе, Височайши Царю над вси царе, в тоя тържествен миг чрез Силен съдебен вик отправяме хвала Ний, Съд върховен велик в пълнота, в чин на Царско удостоение, единен с Двадесет и четири стар­ци и Четири живи същества и молим за съдба свидетелството върховно след изкупителната цена! Ето – сложена е вечерята велика на Агнеца Христа и невястата Негова в чин “Царица”, удостоена чрез стража вър­ховен на съдба. Молим Ний, Съд велик в пълнота, единен пред Трона Върховен за съдба. Позволете! Позволете! Позволете! Седем пъти по седем, хиляди пъти по хиляди в тми да се благословят единни с Агнеца Христа петохлебието – Петте сетива могъщи църковни съдби на пет Вести насъщи сред Земя и дяловете над Урима в новозаветна съдба, да се поднесат с разрешение небесно на сватбената софра! Ний, Съд велик в пълнота, молим за разрешение на таз софра да се чуе милостта на Върховния царски Изпълнител, председателствал Съда върховен – Върховен Вседържител, сам Отца в съдба!

Ето двуострие блесна и съдбата словесна – храната, Манната ро­сена над Земята от Създание до Скончание, да бъде преломена чрез великата милост на двуострие в съдба – меча на Словото! И молим за съдба нек наградите на удостоение приключат в стоение чрез таз соф­ра и поемат път на освобождение в нова Петдесятница сетна сред Земя – живите светии, златни блюда, кадилници ухаещи пред Трона на съдба. Ний, Съд велик в пълнота, покланяме се с наведена глава. Ухание могъщо обоняхме от Земя, кадилници златни ухание явиха в съдба. И ето Новогодишна софра! Нови съдби на изкупление – Агнева вечеря, съдебни разрешения на велико осветление в из­купление сред целокупната Земя! Амин!”

Миг върховен! Пеят певци. Тропот се чуе на конници вси. Хвъркато войнство в сила на съдба, блесна двуострие на бедра. Вожд могъщи, сам Христа, изправен Дух Святи насъщи до невястата долу на Земя! Песен се носи. Ухае съдба! Екот се чуе долу сред Земя! Пее Войнство могъща съдба – песен съдбоносна хвали Христа! Сияние блесна, озари съдба. И чу се Глас кат много вода:

Мир и благоденствие вам, светии изкупени – на Всевишния съдба, долу наредени около софра! Мир и благоденствие седем пъти по седем и хиляди пъти по хиляди в тми! Благословени бъдете вий, единни в удостоение на новогодишно награждение сред приноса на из­купление около Агневата трапеза – Сина Мой, Вожда ваш! Мир и благоденствие вам завсегда от Мен, Вседържителя на всемирни съдби, Законодател и Съдия. Благословено бъди, Петохлебие, след новогодишната съдба – тялото на преломение на Сина Мой в хвала след изкупителна цена като пет дяла на Вест изкупителна в съдба на всемирната невяста Негова – Моя снаха!

Днес след откуп на цена, очистено светилище в дълбина, се­дем църковни периода в изпълнение в чин на Царско Естирино удостоение – седем живи светии на могъщо употребление, златни църковни съсъди, днес вас благославям в съединение всемирно на могъща съдба на трапезата ви сватбена – Агнето Христа, удос­тоени с хляба и словесната съдба над цялата земна кора, с плодовете на уханията ви благославям пред Съд велик в съдба като ответ на новогодишна съдба след дадена за вас изкупителна цена. Амин! Седем Ги по седем и хиляди пъти по хиляди в тми благословено бъди “Петохлебие” залци планински, остатъци насъщи в съдои. Благословени бъдете, млечни словесни Роси, като нг«съща Агнев(атра- пеза в сватбения Му пир в новогодишен съдебен вир. И нека наси сетно съдба изкупената човешка насъща скончаеща душа.

Благословена бъди, софра, седем пъти по седем, Агнева сватбена вечеря на съдебно разрешителна съдба след изкупителна цена. Благословена бъди и сложена над цялата земна кора като сватбена вечеря за насъщи и скончаещи съдби на целокупното човечество. И кой вкуси и насити дълбини, ще се спаси, защото е на изкупление цена. Но който отхвърли троха, ще отхвърли спасението си завсегда! Благословена бъди седем пъти по седем, Агнева трапезо, сватбена съдба! Благословени бъдете седем пъти по седем, седем новозаветни изкупителни църковни съдби!

Седем пъти по седем благословено бъде, едно могъщо единство, съединение всемирно чрез седемте с трапезата сватбена – Христа! И от днес като наградени явете се удостоени. И таз трапеза в преломение нека ви бъде съдба! Бпагословени бъдете и удостоени с царския Първосвещеник Христа, всемирна изкупена съдбо, дар ти са седем подчинения – седем църковни Новозаветни времена! Благословени бъдете, удостоени и превийте нога, и в очистено светилище поместете съдба от Агневата софра, сватбена вечеря, Късна петдесятна Роса на изкупление велико – могъща цена!

Амин! Благословени бъдете в единство, всемирно съединение с Агнеца Христа, сам Изкупител с цена и наредени отдясно Му за съдба. И отдясно ти нек седнат светии живи – на Всевишния съдба от Седемте църковни времена. И в Хиляда годишно царство Ти царувай под Мое упование! Бъдете в удостоение! Амин! Седем пъти по седем свише могъщо удостоение от Мен, Всемогъщия Вседържител на всемирни съдби Законодател и Съдия. И от днес освободени бъдете завсегда. Амин! Седем пъти по седем благословени в освободителна съдба, явете се кат велика могъща въоръжена войска със знамена, светла като Слънцето, красна кат Луната, силна войска със знамена и прекосете на длъж и шир четирите краища на Земя, и съберете насъщни зърна – скончаеща съдба! Амин!

Сам Аз в тоз върховен миг на тържества, като Наградител пред Върховния съд на съдба, разреших като позволих и благослових явилата се сватбена вечеря Агнева на Агнеца Христа. И Му разреших единство с Всемирната възлюбена Своя, която пое кадилницата свещенодейна на царска съдба в своите гърди – очистено светилище, новоза- ветна съдба да продължи до възклицателна Архангелска тръба към небесните селения в Моя хвала, единна с Царя й на удостоение сам Христа. Амин!

Съде велик, могъщ, в царско удостоение в тоя миг чрез Силен съдебен вик след обоняние на златния кадилен олтар, след очистване на кадилниците – очистено светилище новозаветно, обонях от земното светилище ухание и в ответ на прошението ваше прострях десница могъща, и благослових в съединение очистеното светилище във всемирно служение и велико съдебно решение Манна сетна на Петохлебие в преломение досега символично Христово, а сета реално изпълнение на реални съдби в единство сред Земя – сетните планински трохи чрез съдебни прошения и молби като съдебен Изпълнител на върховен царски имот, Приключител.

Ето благоволих, приех ухание, разреших съдби и яви се трапезата на царско удостоение. И я благослових с всемирно явление. И paзреших да се яви в очистено светилище новозаветно, очистено чрез нарови струи на кръвната цена като преломение, и да приеме сетните трохи!

И в тоя миг на съдбата, приемете удостоението Си могъщо на изпълнение като Съд велик в царско удостоение на разрешение. Благословени бъдете седем пъти по седем от Мен, Законодател и Съдия, Върховен Председател, председателствуващ Върховния изпълнителен съд в Правда чрез Силен съдебен вик в могъщо удостоение: Гавраил в стоение в Древност, а в Новозаветност, Нова ера – Дух Святи – Висок съдебен вик на изпълнение в могъщо изкупление сред земното население! Амин! Благословени бъдете седем пъти по седем от Мен, Всемогъщ Изпълнител, съдебен Вседържител в съдби, Законодател и Съдия, на Трона Върховен Цар завсегда и над Царя на Нова Земя под Ново Небе – Сина Мой Христа. Гавраил – Небесно воинство в изпълнение, строено пред Михаил в борба с врага зловещи, зловеща съдба чрез дара му – мерзостна съдба.

Три Гърма, “горко“ гръмнете сред Земя! Горко на онзи, който отхвърли действието на Духа Света в словесна съдба или притури на съдебните разрешения ответ на Откровение! Нек му се притурят вси язви и да му се отнеме, ако отнеме, изкуплението завсегда!

Горко! Триж “горко” да му се притурят на тоз, който разедини (разцепи) единството всемирно чрез разрешителни съдебни съдби на Съда велик в ответ на Откровение на Ивана! Амин! Сам Аз Вседържител на всемирни съдби, велик Съдия, Законодател и Създател, изпълних тайнството на могъщия Ангел, който не позволи на Йоана да отбележи Слова, защото ги запази за сетната съдба! Амин!”

Седем гърма гръмнаха в гласове – могъща съдба чрез Четири живи същества се потвърди. Амин!

“Ний, Четири живи същества – живите съдби земни на поясите вси от флора, фауна и човек, пълни с очи, дебнели борби вси, стояли поед Върховния Трон, могъща съдба и чакали тоз миг на приключваща съдба потвърждаваме чрез Гърмове велики Седем гърма на седем велики съдби, изкупени чрез кръвните цени! Амин! Поклон! Поклон! Поклон! Всемогъщи Царю над вси Царе, царство и държава во век в Твоите ръце. Днес земното Царство Ти се предаде и стана Царство на светиите Твои завсегда!

Ний, Двадесет и четири старци, се покланяме пред Върховния Трон на изпълнение на хвала, единни със Съд велик в изпълнителна съдба! Амин! Бум! Бум! Бум! Седем Гърма нададоха глас в хвала! Старци се поклониха пред Трона на съдба! Амин! Ний, Съд велик, потвърждаваме съдебното изпълнение като печат царски в служение чрез Висок съдебен вик долу сред земното население, като сила могъща ощ на двуострие във всемирно светилище очистено, огнен плам на приключващ Спасителен план!

Седем Гърма гръмнаха седем пъти по седем в ответ и поклони се Съдът велик! А долу сред Земя благоухание се разнесе от стражева уста на благодарствена хвала!

“Амин“ – Пея Аз, Първосвещеник в царски съдби сред светиите – на Всевишнаго съдби, златна кадилница ухае с темян! Червенеят се на “Юда“ очи белеят се зъби от Манната словесна от изкупителната цена. Пея Аз Първосвещеник в царски съдби, на Агнеца вечеря, Късни наро­ви Роси в ново Петдесятно изпълнение като велико и могъщо удостоение! И приеха се вси просби на светиите, вси в горниците затворени в Ерусалима нови – в нови съдби дялото могъщо сред Земя!

“Пея Аз, всемирна съдба, удостоена с удостоение, не давано досега отдясно на Първосвещеника царски около софра и неоплодената ми утроба се оплоди със седем! Ето ги, младоци пред софра очистено ми светилище – стражева гърда във всемирно служение чрез Духа Света Мой кърмилник завсегда!

Пея удостоена в слава могъща на Небеса, в чин Мардохей, Естир съм, вси седем девици са ми в подчинение в хвала, ухание могъщо яви се в небеса! Златна съм кадилница сред Земя, пълна с ухаещ темян на съдба. И пея на могъщата Агнева трапеза, Моя съдба, Песен нова в уста Мойсеева съдба. Пейте с Мене, вси цветя, вси съдби. Адам изкупен биде, Ева е с разрешителни съдби. Яви се Авраам със Сара и ги изпълни! Исак и Ревека днес се удостоиха и керванът могъщи мина пустиня, пътува Седем ерни времена, и стигна шатъра могъщи на небесна съдба! “Починете си, камили Мои, напоите се с вода. Домостроителе, Душе Святи, ела, въведи ме в шатъра Сарин, Девора да ме накърми в съдби! Твоя слава яви се, Душе Святи. Пейте вие, песъчинки пустинни, Авраамови съдби, събрани са вси единни! Песен е съдбоносна, пея в хвала благодарствена в светиева гърда – светилище очистено!“

„И път поеми еднодневен с еднодневка в ръка на Агнеца в хвала – Христа, еднодневка сочи на едно време – приключваща съдба до преображение на Архангелска тръба. Тогава в миг на зеница ще се яви  Неговата годеница, на вечност женица – Негова съдба! Пейте вие, птички, чуруликайте вси, играйте, агънца бели над треви! Пролет уха­еща се яви изумрудена съдба Земя покри. Люлеят се жита. Пее чучу­лига песен на съдба. Небе в огнен плам пламти – Земя трепти! Тропот могъщи чуй се в съдби. Отрядът всемирен – Гвардия лична на Христа от живи светии тресат Земя – конница бяла, опръскана руба с рубинова струя Трепери, Земьо под Негова съдба! Горко ви вам, антихристи вси звярът ви сила прие! Сам Христа победи Сатана чрез светиите – живи съдби. Знаме вее, на изкупление цена и зърното прибира в житниците свои! Амин!”                                                                                                                            31.12.1960 г.

Забележка: Словото ме посети в благословение на 13.12.1960 г., но свидетелството се представи на 31.12.1960 г. От 13 до 31.12.60 г. непрестанно се изливаше над мен Божията благодат. И Святия Дух в сила ми изясняваше чрез Гласа на Святия Дух всички изисквания по приготовлението на свидетелството. Горе в небе ежемигновено се извършваха велики съдби за земния човек и Земя. И това, което долавях, аз го отбелязвах!