colosseum, rome, italy

Небесният съд за отговорността на еврейския и римския народи

Ирод Сатана е обсебил първия Ирод, дирейки Месия и избива невинните деца. Втората, още по-силно изявена постъпка в двойна сила чрез Ирод и Иродиада, обезглавява предвестника на Месия – Иоана Кръстителя. […]

mosaic, image, art

Защо войнството Божие Гедеоново – 144 000 – трябва да лочи с език?

Дарбата небесен език като белег на обрезание и кръщение със Святия Дух. Изграден е нов олтар на служение, който се явява пред небето, вместо всички съществуващи църкви. Съдът небесен, страшният съд, […]

Мохамеданството в храма на Света София – пророчеството за мерзостта, която е застанала на святото място

  Матей 24:14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.15 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която […]

piano, keyboard, keys

19. Славете Бога

1. Славете Бога нашего;Прилично е хваленето;Той е направил чудесаНа милост и на истина. (2) 2. Да хвали всичката земяСъздателя си Йеова;Да известява всеки брег,Че милостта Му е во век. (2) 3. […]

piano, keyboard, keys

18. Пак земните си грижи

1. Пак земните си грижи всиОставяме сега,И с радост се събирамеДа срещнем Господа. 2. Тука свят мир, съгласие,Любов да се всели;Тук съкрушеното сърцеТи, Боже, изцели. 3. О, дай ни покаяние, –Благодатта […]

piano, keyboard, keys

15. Нека всинца възвеличим

       E                      H               E1. Нека всинца възвеличим C#m           F#m       HИ възпеем Господа;   E                      A  H     EНаедно да коленичим: F#m                 H      EНаший Бог е Йеова. 2. Той на всите е […]