17. Нека цял свят възвиси глас

piano, keyboard, keys
Мелодия и фал за изтегляне

1. Нека цял свят възвиси глас
Да хвали Бога, своя Спас:
Той е направил чудеса.
Да пеем радостни псалми,
Да възвестяваме на вси
Спасителните Му дела

2. Той сътвори вселената
И светлите Си небеса;
Над всичко Той царува Сам.
Величието Негово
Е, славно, неизказано,
И хубав неговият храм.

3.Да дойде скоро славний ден,
Кога цял свят, народ блажен,
Ще се покланя Господу;
Всите ще изповедуват
Със песни Божия благодат
И святост в дворовете Му!