Падналата Пелин звезда – Мухамед

kaaba, islam, the pilgrim's guide

Откровение 8:11

А името на звездата е Пелин, и третата част от водите стана пелин, и много човеци измряха от водите, защото се вгорчиха.

„Чрез падналата Пелин звезда Сатана е целял да завладее и да владее вечно България „Тук, на българската земя се изля неговата зла ярост – водеше коварната борба чрез своя чудовищен атрибут Корана – лъжеучителя и лъжепророка Мохамед. Чрез него враг се стремеше да завладее целая земен свят. Мохамед – лъжепророкът на Сатана – е таз паднала Пелин звезда, описана в Откровението на Йоана. Чрез наложеното робство Сатана е целял да завладее и да владее вечно България и всички славянски народи. Сатана не е бил сигурен кой от тия народи ще бъде употребен от Бога във време на Съда велик и кой ще поеме озарителната факла, за да доведе целия земен свят до прозрение духовно. И ето сред България се явиха съдебните атрибути – чрез Кирила и Методия се даде азбуката на славянските народи, за да се чете Словото на роден език, чрез Паисий Хилендарски се връчи Историята, пробуждаща духа на народа за национална и духовна свобода. Левски бе употребен свише да вдъхне Бог вяра в сърцата в собствените духовни и физически сили на поробения народ, а девицата Райна Княгиня със собствените си ръце уши знамето на свободата и го развя с дръзновение над поробената си земя! В борбата с поробителя не малка роля изигра православната религия, макар че врагът успя да вмъкне в нейното служение религиозни заблуди, тя внедри вяра в сърцата на верни синове и дъщери, която пламна в пожар на освободително движение. Пробуди съвест и смелост и вдъхна надежда за свобода в сърцащ. И се поведе огнена борба за свобода, лумнаха огньове на вяра, потекоха кървави реки за род и родина и напоиха родната земя. Тежък бе бичът на врага, развилнял се бе в жесток нагон да убие тез святи подбуди в сърцата на народа и като ехидна запълзя по душата човешка, употребил лъжепророческия си камшик и жестоко посягаше на живата вяра, чрез страшните инквизиции налагаше се Мохамеданската мътна вода над плещите на родната майка земя.“

„И Исмаил пое пътя си в развой на племена и народи. Но те нямаха дял с народа по обещание на Исака, защото в Исака се благословиха народите и племената, които с вярата на Авраама се довериха на Небесата и се спасяваха по обещание велико (на Небето) от Отца.

Исмаиловият род навлезе в дела на погубление, носеше на своята плеща съдбата на Каина, който получи белега на осъждение – печата на смъртта като знаме, развято сред планета Земя. И то се всели като измами, заблуди, нечестия и лъжи чрез Исмаила – първия син на Авраама и прояви дела на беззаконие в своето служение, което щеше да се яви в неправда и да води борба за завладяване периметъра на Сина на обещанието.

Тъй Исмаил показа ясно съдбите на Стар Израил и дялото на смъртно съгрешение като проля кръвта на Христа – Израил стар бе в чин ”Свещеник” сянков и макар да служеше пред Бога и чрез своето свещенослужение да показваше дялото на изкупление чрез жертва на опрощение, той в своето заслепение проля кръвта на Христа и извърши приноса на жертвата като първи род – свещеник на Сянката.

А вторият син на Авраама – Исак, посочил Христа по чин и съдба на втория народ – Същината на Сянката – показа съдбите реални на изкуплението.

Тук се открива и най-същественото в изпълнение на Плана, което посочи бина незаконен на Авраама – Исмаил. В изявление на волята Божия сред Стария Израил Небето си послужи с пратеници, включени по План на употребление, които трябваше да послужат на Божиите велики изявления и да развият съдбите Божии над Земята: за наказание, и извеждане в опрощение. Пророческият земен атрибут в чинове небесни на употребление бяха съдебните Божии изявления в живота на Стария Израил. Но успоредно с тяхното изявление сред племената на осъждение, явили идолопоклонение, се проявиха и лъжливи пророци магьосници в заблуждение на сянковите изпълнения. Те водеха племената в идолопоклонение и изявяваха богове, които не бяха богове; те издигаха култове на видими неща и ги зовяха с имена на богове (Ваал и др.).

Но съдебният небесен пророчески атрибут беше чист от духовното падение на Стар Израил и чрез него Бог изявяваше греховете на народа първи и делата на неправда, и предупреждаваше за идещия Съд.

Сред реалния род на Исмаил се откри родът на осъждение чрез незаконно присвояване на чина на Пророк и Свещеник. Защо? Първият син Адамов е Каин, първият син на Авраама е Исмаил и първият известен сред всички древни народи измамен и фалшив бог е Ваал. И в Същината сред рода на Исмаил, водещ източните племена – потомци на Каина и Хамови наследници на клетвата Отцува и осъждението, това са заелите изтока араби, турци и други сред тях. В Новозаветната същина се яви реално пророкът на Сатана в чин Ваалов – сам Сатана, който чрез кървави реки устрои изпълнението на пъкления си план, за да води борба и да завладее в името на Бога, присвоено и осквернено, племената – рода на осъждение по незаконен произход – от Хам и Исмаил.

И ето явява се съдба и справочник на планово сянково изявление в свещени чинове на употребление. Ето и значението на развиващия се в изпълнение Макетен план над цялата планета Земя, посочил съдбите на земните племена.

Яви се път – Светлина за спасение и осъждение. Но чрез първия род – Стар Израил се яви реално свещена история в изпълнение на два Закона в реалния им духовен живот чрез форми, догми, сенки и Морален закон за следващите духовни съдби на изпълнение. И ясно се посочи пътят на спасение чрез сянковото свещенослужение, и пътят на осъждение чрез вяра не спасителна и неверие.

Отделните епизоди в развитие на Спасителния план посочиха пътя на развиващите се земни съдби за всички народи и племена чрез дела в живота им.

Затова Старият Израил има своята свещена история чрез святата Библия като сянково свещено изпълнение на народното израилево употребление.

Затова е и ясно и знайно в предупреждение за явяването на лъжливия Сатанински пророк Мохамед, който се откри в действие на беззаконие, грях, кръвопролитие сред народа наследник, потомък на първия син на Авраама Исмаил, а народите – наречени исмаилтяни мохамедани. Лъжепророкът ще си послужи с присвояване на името на Йеова, Бога Всемогъщ (Аллах) и с името на ангели небесни (Гавраил), и ще остави следа като светлина на Иеова, свещена книга Библия – Корана, за да се бори, ако може да обори и Библията свята, и цял свят с ”водата нечиста“ своя да залее и да го завладее!

За дялото на Мохамед – наистина лъжепророк сред рода на Исмаила ние ясно разбираме от неговото измамно учение. Той си служи с измислици, не познавайки в подробности Новозаветните писания, присвоява някои събития, приписва си права, които по същност са изискани от Исака, а не от Исмаила.

А думите на Отца към Авраама ясно гласят: ”Исмаил не ще наследи със законния син Исак.“ Това Слово се отнася за целия Исмаилов, агарянски свят! Как стана така, че Сатана чрез Мохамеда приписва всичкото благословение Отцуво над Исмаила? Не е трудно да се разбере и докаже кражбата и измамата, вмъкнати в Корана като Слово Светлина, сградено на пясъчна основа.

Преди всичко целта и смисълът на кръста Голготски е самото реално изпълнение на жертвата Христова като последователно развитие на Спасителния план за изкупление на човешката душа. И несъответствието на съобщенията като лъжливи измислици в Корана е средство за борба с всичкото най-свято изявление и изпълнение на Библията. И тез измислици и лъжи може да ги води само един, който от начало до скончание всичко е изопачил и Божието Слово изкривявал. Това е самият паднал ангел Сатана, влязъл в съдби пророчески чрез измамника – пророка си Мохамед като е повел след себе се безброй свои последователи, които отвежда в смъртно осъждение!

Тази страшна борба сред планета Земя е водил и ще я води до Скончание Сатана и целта на виденията, които той е давал на Мохамед и Ужасите, които е показвал за ада и грешниците, е да отбие човешкия род от пътя на милостивия Бог и да го повлече със себе си в осъждение.

Лъжепророкът Мохамед не е познавал свещеното Писание и е градил своето учение на пясъчни основи, изпълнил го е със Сатанински лъжи и поверия, басни. И особено измислил е поверието за почиващата земя, според което тя се крепи на неговите измислени лъжи.

Никой няма интерес да води борба против святата Библия и Новозаветните истини, които са стълб и основа, поставени на твърдата Канара – Христа, освен Сатана – врагът на всяка правда. И сам той навлиза в нова ера на летоброене чрез своя лъжлив пророк Мохамед.

И не бе никой друг, който владя петстотин години славянските племена, освен Сатана чрез мохамеданска Турция, която се стремеше да заграби беззащитните чисти сърца – децата на България (еничари), да им посява в сърцата семето на измамата, за да ги използва срещу родовете, пазещи Христовото учение (никой друг), освен Сатана чрез лъжепророка си Мохамед. Това е била и е голямата негова цел в борбата, вменена като Армагедонска война – плътска и духовна, според сянката – фараона и магьосниците. Защото Сатана познаваше вярата на тоз народ в Бога и следващата борба, която трябваше да води с неговата вярност към Истината и Христа.

Много съм се смущавала, когато Святия Божи Дух ми изявяваше истината за лъжепророка на Сатана – новоерен и борбата с Корана. И Бог ми показа, че лъжепророкът Мохамед е падналата Пелин звезда, която вгорчава водите – всички земни учения. Но се убедих, запознавайки се след Божиите изявления с дялото и учението на Мохамед, че наистина Святия Дух ми е изявил съвършената истина за лъжеучителя – учението на Мохамед, който е повел към гибел своите народи, а не към спасение. Особено са страшни неговите видения, плод на неговата болна душа, завладяна от Сатана! Те не са изградени на духовната библейска истина, а са заблуда от Сатана, който е присвоявал името на Гавраил и че му се е явявал. И сега эа водещата се война – духовна и физическа между мохамедани и християни на изтока в Ливан е ясно, че това е Армагедонска свещена война между учението на Мохамед и Христовото учение. Тя се води с цел изтребление и е дяло на Сатана! Тук борбата между Христа и Сатана е ясна, но как да се обясни борбата между християни католици и християни протестанти, които изповядват Христа, а вършат волята на Сатана, който с хитрина се крие под папската корона?“