Небесният съд за отговорността на еврейския и римския народи

colosseum, rome, italy

Ирод

Сатана е обсебил първия Ирод, дирейки Месия и избива невинните деца. Втората, още по-силно изявена постъпка в двойна сила чрез Ирод и Иродиада, обезглавява предвестника на Месия – Иоана Кръстителя. А в третата му гавра е дялото му, че се представи за Глас Божий чрез Ирод III и беше поразен – Ирод прие наградата на Сатана – обсебен от Сатана в неправда тоз народ.


Еврейският и римският народи са обвинени в разпятието на Христа

А Пилат Понтийски, подписа смъртната присъда на Христа, като предаде „Жертвата“ за изпълнение на еврейския синедрион. Двата народа еврейския и римския са обвинени в смъртен грях – разпятието на Христа в чин „Пасхален Агнец“ заклан сред земята като жертва изкупителна за целокупната земна творба и планета Земя.
Още в навечерието на голямото знамение за Месия, тез два народа – еврейски и римски са обсебени от Сатана, от духа му лукав и те в единство посягат на живота на Христа. Завладени от падналото му войнство, намерило добро убежище за изпълнение на зли дела, те изпълват позорната присъда на Голгота, произнесена от Пилат, а осъществена от еврейския народ – синедриона. Сатана е пленил 1/3 от пилатовия – иродов народ, също и от еврейския синедрион в залеза на сянката, а изгрева на новия завет. Сатана безпощадно ги завладява и ги употребява. …
И всичкото зло приписано бе на християните, които най-жестоко изби. Тогава Сатана наистина осъществи своите планове. Но горящия Рим все още вони и с това посочи на осъдената си в бъдеще съдба, когато чрез Съда небесен блудницата Вавилон „Иродиада“ ще приеме своите награди. И Сатана не престана чрез тоз народ да осъществява своите мерзостни планове …


Сатана се настанява в земното си царство Ватикана, след коронясването на папа Йоан Павел ІІ

След коронясването на настоящия папа Павел Иоан II-ри, Сатана се настанил сред земното си царство Ватикана, скрит под папската корона и претендира да е увенчан господар сред цялата планета Земя. А Ватикана – като духовна държава в държава е самата блудница духовна, чрез своята религиозна духовна управа – папи и кардинали! Тъй като нейната рана заздравя – нанесена й в главата – ръководството, във втората световна война – тя се надига в увенчание чрез духовния си глава – т.е. подава си като гол охлюв рогата, без сила от небето, а приема сила от Сатана и плъзва по земята, за да събира Гога и Магога – всички вероучения като заблуждения, дори и спиритичните приема под своя скиптър на управление – папа – отец – Сатана – заместник на Бога – самозван пастир! Затова в Откр. 17, 18 гл. е описано това движение като звяр и блудница – звяра я носи на своите плещи, а това явление се изпълни реално във втората световна война! Но вече осъден от Съда велик Сатана се готви отново да я употреби. А тия народи, с които той си е служил до сега, те му са в ръка и той ще се опита отново да ги употреби.“

Сатана се обръща към Вавилон

„О, ела блудний окървавени Вавилон! Ела, с теб се увенчах аз, чрез образа си на звяр в измама с трикатната ти корона, в оргии и пиршества, за всичката мерзост – за кръвта, пролята още в древността. Ела, ти бе властник на мерзостите вси на тоз народ, където аз се криех! Ела и кажи, кой беше тоз, който еврейските деца изби? /Ирод/ Кой беше тоз, който заради блудницата Иродиада, на Иван главата отсече? Пак Ирод /Антипа/. А кой на трон седна и Бога не зачете! Пак Ирод – явен в троен образ на злина, но прие си наградата на греха за дръзките си дела! Твои и мои покорни роби на мъст коварна в измама на злина жадни за власт под владичеството на Рим злокобни, все бях аз. А кой кажи, кой беше, който кръвта на Месия, Син Божий проля? И ръцете си уми и с подигравка каза: „Чист съм от кръвта“? Че колко е чист Пилат, нали сам присъдата подписа, а еврейския синедрион я изпълни?! О, Вавилон, блуднице безсрамна, ний двама с теб на Голгота се опихме с кръвта невинна! А кой кладите подпали, кой устройваше пиршества пищни сред арените ми с образа ми втори – хищни зверове? Не ти ли и аз? Да! Ний двама бяхме смъртта и ада, две коварни сечива сред земята и я пояхме с кърви невинни на майки и деца, обвинени за вярата си и любовта си към Христа.“