16. Със страх мълчете, твари вси

piano, keyboard, keys
Мелодия и файл за изтегляне

Със страх мълчете, твари вси
Пред вашия Творец:
Всевишен, без начало е,
Всевишен, без конец.

2. От Йеова зависи все, –
Ангел и человек,
Живот и смърт, земя, небе:
Царува Той во век.

3. Премъдър е съвета Му,
И погледа широк;
Във промисла Му целий свят
Съгледва план дълбок.

4. О Боже, своята съдба
Да знам не ми се ще;
Нек бъде волята твоя, –
Тебе оставям все.

5. Но, Господи, помагай ми
Да ходя в Твоя път;
И името ми запиши
За вечния живот.