Битие 19 – светлина в покритие с последните духовни изпълнения. Лот – малкия съдебен остатък

israel, desert, judaean desert

В последния духовен период на изпълнение Спасителния план Всемогъщият Бог ще посети Своя народ чрез Слово Светлина – покана за вярно служение – късния дъжд и ще навлезе в изпълнение Словото в Откровение 18-та глава, 4-ти стих. Тогава будните от семето на жената като останали ще се събудят (Откр.12:17) и с готовност ще се отзоват на зова на Божия глас (Откр.18:4). Това е тоз остатък – останалите от семето на жената, който ще воюва със Сатана. Но макар и поименно призовани, те ще бъдат реално проверени за вярност на Бога и за устояване във време на изпитни. И тази проверка ще се проведе чрез Тръбния Глас! Едва след проверката Бог ще се изяви и приюти чрез силата на Духа Святи в сърдечните олтари, за да ”вечеря” с тях (Откр.З:20). Но срещу тях ще се надигнат мъже лаодикийци – водачите и ще оспорват проявата на силата на Дух Святи в тях, което е оръжието небесно в ръката им! Ще поискат да им отнемат правото на притежание на Светлината и да знаят как са я придобили!

Тогава остатъкът (Откр.12:17) ще излезе с Пълна светлина върху изпълнението на Спасителния план от създание до скончание (Откр.18:1-4, Откр.14:12) със Знамето в ръка: двата духовни заветни двигателя – Дух Святи и заповеди; с Вест, канеща в покаяние и освобождение от беззаконието и хулата – воюващи неправди с мъдростта Божия, дарена на Неговите слуги!

Те ще са непримирими и ще казват: ”Как вие, които бяхте малко, незначителни, неизвестни, се умножихте и обогатихте чрез нас, а искате и съдии да ни бъдете? А с това учение – Светлина искате и света да залеете?” И жестоко се заканваха. А когато в борбата вземат надмощие, като непокорни Богу, тогава Божият гняв ще се излее над тях и ще им закорави сърцата; поразени от слепота, не ще видят, нито разумеят Светлината, за да се спасят. Но Всемогъщият Бог ще изведе ”семето на жената“, което ще употреби в борбата като Свои люде и ще ги въведе в спасение. Поради това, че беззаконието превиши границите и хулата заслепи очите им – греховете им стигнаха до небето, то Бог чрез Тръбен Глас събуди ”семето на жената“, осия го със славата Своя в пълнота на Светлина – десет заповеди и Дух Святи. И го извежда от всички заблуди и измами на Сатана в учения, за да го сведе до волята Своя. И Бог го осветлява със знание що има да върши със „Содом и Гомор“ изявени като беззаконие и хула. И тъй озареният остатък ще излезе с пълна Светлина пред Божия народ, който все още е в беззаконие и хула, с повик да излезе и бяга от неправдите “за живота си“ – да се приютят под Вестта съдебна, за да се спасят!

Но непокорните ще погинат сред язвата над Содом и Гомор – двата осъдени на унищожение града, сочещи на двете деноминации (две Лаодикийски крила), които не ще приемат Светлината чрез остатъка Божий поради гордост и слепота! Но понеже извеждането на остатъка се забавя (по подобие на извеждането на Лота), то сила Божия ще връхлети и ще изведе Бог с могъщата ръка людете (”Излезте, люде Мои“) вън от Содом и Гомор. Голяма е Божията милост над малкия Божий остатък, изведен от двете Лаодикийски общества като от Содом и Гомор. Тъй Бог изведе Лот от провинените градове – Содом и Гомор, сочещи на двете Лаодикийски крила, двете деноминации, петдесятно и адвентно! При извеждането на остатъка нему се доверява чрез Глас Божий пълна Светлина върху извеждането като му се дава предупреждение да се не обръща назад към стария град – към старото учение, към хладкостта в хула и беззаконие, но да продължи ”към върха” с пълна вяра и доверие във водещия го Глас!

И тъй изведеният малък остатък (Лот) остава верен на Гласа на извеждането и признателен на Бога! Но виждайки далечния връх – небесната страна, остатъкът се убоява за живота си и тогава се явява градът „Сигор”, в който ще опази живота си – това сочи на Светлината, която му се връчва в ръката: десет заповеди и Дух Святи и оформяне на дяло на остатъка под ръководството на Гласа и Ангела четвърти, което дяло ще бъде пристан за предстоящото извеждане на останалото от Содом и Гомор, което се спасява! В молението си остатъкът не забравя Закона на стария Израил – като го приема, Бог продължава да зове към върха и да води остатъка! „Бързай и се приюти, че не мога нищо да предприема, докато не си на сигурно място” – докато не си въоръжен със Силата на Духа Святи – Светлината! А това се потвърждава със Словото ”Когато Лот влезе в Сигор, светлината (Слънцето) изгряваше над Земята. Остатъкът след извеждането навлиза в пълна, озаряваща Земята Светлина. Сам Христа ще е сред остатъка като го лично ръководи! Но всички, макар и изведени, ако не се покорят на Светлината и се обърнат към стария град – деноминация – квас на учение, непокорили се на Божия Глас, призвани чрез пратениците Божии, ще са поразени със същата язва, която ще сполети Содом и Гомор, откъдето са изведени – соления стълб свидетелство на непокорността! Но останалите верни, покорни на Гласа, ще видят с очи погрома на Содом и Гомор, сочещи на двете Лаодикийски деноминации! И ще подигне очи Лот – остатъкът и ще види наказания непокорен свят – лаодикийската хладкост и слепота да димят, да агонизират. Но въпреки това, Лот – остатъкът в могъщата десница на един Всесилен, справедлив и дълготърпелив Бог, Който с безкрайна любов зовеше от сутрин до вечер Своя народ, но той, народът, не се покори на зова, не позна милостта на посещение Божие в деня на решената си съдба. А сега, когато се явиха светлите лъчи и озариха народа Божий като го и освежиха чрез Късните Роси, той стене агонизиращ в своята слепота в язвата зла на унищожение! И димът от поражението свидетелства за тяхната непокорност: димът – това е служението в неправда, в което остават – то не е благоухание, а дим пред Лицето на Бога!

А справедливия Съдия повежда покорните на Гласа чрез пратениците към върха на голямата Светлина на спасението.

Двете дъщери на Лот сочат на изведените от двете деноминации като остатък – те са главни, изведени из огъня Содомски и Гоморски, из двете Лаодикийски крила – беззаконници, слепи и голи хулители, единни със своя баща, извън стрехата на Лаодикия – Содом и Гомор.  На върха се явява в едно единство оплождението Отцуво чрез двете дъщери, които родиха синове. Едната роди Моав – рода на Рут, от която като корен се поде родословието, тя роди Овид от Вооз, а Овид роди Йесея, а Йесей роди Давида – Юдиния Цар! Затова изведените от Лаодикия са юдеи – обрязани по Дух. Амин!