Исмаил – Люцифер и законният наследник Исак

pray, islam, religion

„Агар и първият син Авраамов – Исмаил, незаконен, сочи на първия син незаконен на Бога – Люцифер, който е без права на наследие.

А законната Сара роди наследник на Авраама по обещание Божие – Исак с право на пълно наследие.

Агар посочи на еврейската Синагога, а Сара посочи на храма Соломонов.

Ева сочеше за Земята.

Исак сочи на Втория заветен народ по обещание, изведен от всички народи и племена от езици и колена!

Исмаил незаконен прие съдбите на първия сянков народ без дял на наследие по обещание, без право на великите новозаветни благословения като Авраамово обещание!

Израил първи по дела посочи на всички народи и племена като беше употребен в сянково церемониално служение с живота и имота си. Ние ще разгледаме как протича животът на първия син на Авраама от Агар – незаконния Исмаил. За него Агар имаше обещание чрез Авраама, че ще стане голям народ. И от него ще се явят дванадесет князе! Това бе обещанието Божие заради Авраама, но повече нищо.

Авраам изведе Исмаил из дома си и го изпрати с майката Агар далеч от Исака. От Исмаил наистина се народи много народ: Исмаилови племена – агаряни – араби. И чрез тез племена се яви изпълнението в Новия завет – явлението на падналата Пелин звезда, посочила на Мохамед в чина му „ЛЪЖЕПРОРОК“ с учението му КОРАНА в чин „ЛЪЖЕУЧИТЕЛ“, подвел в заблуда всички агаряни, като ги е събрал под исляма, назовани МОХАМЕДАНИ! Затова днес, в Скончание, по време на Съда велик, Бог си спомни за тях и по линията на Хам се поведоха всички исмаилтяни! А Хамовата линия носи проклятието, изречено от отца му Ноя, заради дялото на нечестието, което Хам извърши спрямо отец си и с това посочи на Люцифер, който се поруга с Бога – Създателя си. Това проклятие над Хама носят всички потомци на неговата линия. Нимрод – Хамова линия, цар на Вавилон, построил града Вавилон с недовършена кула, посочиха съдбата на блудницата Вавилон сред планета Земя.“

  • 17/2       1978 год.
  • „…следваше Исмаил неузаконен от бащата. И той ясно посочи на първия род Божи сянков Израил. А Исак бе синът на милостта Божия, явен чрез глас в обещание за спасение и благословение и в него се посочи на Сина Божий – Христа, водещ в развой втория род по обещание, който не бе род, но чрез вяра стана Божий народ.
  • Тъй Исмаил показа ясно съдбите на стар Израил и дялото на смъртно съгрешение като проля кръвта на Христа.
  • Те водеха племената в идолопоклонение и изявяваха богове, които не бяха богове, те издигаха култове на видими неща и ги зовяха с име на богове /Ваала и др/.
  • …а народите наречени исмаиляни – мохамедани. И лъжепророкът ще си послужи с присвояване на името на Йеова – Бога Всемогъщ /Аллах/ и с името на ангели небесни и ще остави следа като светлина нова свещена книга – „Библия“ – корана, за да се бори и ако може да обори Библията свята и цял свят с водата нечиста своя да залее и да го завладее. За дялото на Мохамед, наистина лъжепророк сред рода на Исмаила ние ясно разбираме от неговото измамно учение. Той си служи с измислици, непознавайки в подробности новозаветните писания присвоява някои събития, приписва си права, които по същност са изискани от Исака, а не от Исмаила.“