Мойсей

Мойсей кат застъпник пред Създателя за целия Израил сочеше на ходатайствената служба на Господа Исуса Христа за човечеството. 239/1 Знаменията и чудесата чрез Мойсея се покриха с мисията Христова в чин […]

Мардохей

В лицето на Мардохей бе Сам Дух Святи водещ реално борбата в третото време съдебно сред земята. 17/6 Но дейното участие на Мардохей – сочещ на будния Дух Божий в реалната […]

Ной

Ной сочеше на Съда Синай сред земята. 420/4 Ной – Отца, а синовете Му по образ и подобие Негово. И Бог Всемогъщ Вседържител показа един реален жив макет на един съдбоносен изход […]

Програма за търсене в Библията – Цариградски превод, превод от 1940 г. и английски превод

Библия БГ е светкавично бърза и удобна програма за търсене в Библията онлайн на български и английски език. Програмата включва три превода на Библията: Превод от 1940 г, който е незначително […]