wooden figures, stones, plunge

Земята – бойна арена между доброто и злото пред цялата Вселена

  Законът на правда, десетте заповеди в небето Законът на правда, движещ в ред и дисциплина Небе, Вселена, Всемир и планета Земя, беше нарушен. Нарушението на Закона внесе в Небе смут […]

calendar, date, time

Спасителният план в три времена. България като новозаветна същина

”Миг върховен, върховна е съдба! Днес, рано в зората, когато се белееше Земята под милостта Моя като снежна покривка над спящите житни зърна, то Аз, Всемoгъщ Вседържител на вселенни всемирни съдби, […]

roses, pink roses, blossom

България и църквата Христова в чин Мария – Църквата всемирна

Мигът е върховен, върховна е съдба. Камбанен звън се носи в победа небесна завсегда. Чуй се песен нежна, докосваща дълбина. В утрото ранно сияе с блясък утринната звезда. И Глас тръбен […]