Папата, звяра и козела – змей, звяр и лъжепророк

dragon, black dragon, animal

„Това време е в изпълнение на Съда несебен, Който е приключил Земния процес! Но чува се Гласът на Съдебната вест църковна, която оповестява присъдите, Обвинителния акт на Вавилон! Но Вестта съдебна носи печата за оправданите, за да ги запечата за спасение и изкупление.

В същото това време се явява и съсъдът на Сатана – козела, натоварен с Осъдителния акт на народа си, след Съда влизащ в изпълнение. И той ще обединява под ислямския герб световния Исмаилов род, за да воюва за своя наследствен дял, който му е отнет по дела, осъдени от Съда велик! Учението на Мохамед носи печата на осъждение над лъжепророка Мохамед и лъжеучителя Корана!

Всички в едно обединение ще водят Армагедонската война – духовна и световна. Но бързо се приближават до отсъдената си съдба да бъдат хвърлени в огненото езеро на гибелта. И ще горят взаимно вси. Тъй блудний Вавилон и ислямският козел, въоръжени със силата на Сатана – лъжливите му учения – звяра, ще вояват в безсмислена борба с Христовите последователи.

А Вестта църковна ще се носи и ще хвърли воденичния камък – съдебните решения над Вавилонския папски трон, който носи белега на заздравялата си рана на поражение и ще се ожесточи за излятата язва – изявената й присъда на разголена блудница Вавилон! Нейната велика тайна е разкрита вече и се узнава коя е тя. А тоз надпис „тайна“ са папските Сатанински съдилища в погубление на невинни души!“

Реве звяр сред Земя, отрова му злъчна – пелин вгорчи вода! И за господстваща власт над планета Земя води безпощадна борба. „Днес аз водя борба за господстваща власт на Земя. Но за да се увенчая с вас, с Армагедонското ми знаме „смъртна коса“, „череп и кости“ – емблем ми е това. Поклонете ми се вси мои подчинения. Елате, вси жила на смъртта, грехове, стройте се моя войска, жило мое, кърви, меса и една трета живи мои пленници, пред мен ги доведете вси. Пийте кръв до насита, вий сте победа моя и с духа си на неправда въоръжените сте. И под вашия покров скрих моя победен зов. Воювах, но не победих Небе, но вас в ковчег сложих, три пояса земни съдби, награди мои една трета, вашата съдба е потопната вода. Какво, че над вас плува победата на Небеса – Ноевият ковчег спасението Божие събра.“ В Червено море войнство фараоново реве, но Израил продължи в родове. „Една трета войнство – еврейско свещеничество победих, но на кръста Голготски победен бях сам аз. И днес чрез вас, една трета клеветници, приех на дела наградата лична, печат на осъждение – три синджира поведох в погребение от Начинание до Скончание мое вярно побеждение. И от днес осъден аз, вси кърви от Земя, що проливах в духовната борба сред Земя, ще пия до деня на втората смърт. И теб Гоге и Магоге, чрез духа на злината, грехът ти е втората смърт – съдба. … Тъй звярът реве, в духовен Армагедон войнство свое зове. И ехото отнасяше съдбите му, чрез Дух на Правда Небе предупреди оправданите съдби!“

24/13 03.12.1958 год.
„И се приготви за побеждението на първата Архангелска тръба, за преображение в първото възкресение.   И да прекратиш осъждението сатанинско – светлината сатанинска чрез шестото чувство – олицетворено в три образа /три шестици – числото 666/ в троен образ на църковно служение в блудодеяние на червено кръвопролитие като кардинал с блудницата, негова жена чрез седемте язви, осъден от собствените си дела, които са напълнили чашата в нейната ръка /змей, звяр, лъжепророк/.   И сега, когато се поднесе светлинния лъч за извеждането със собствената си чаша тя приема осъждение, като приключващи земни съдби в 6000 г. /в шестхилядната година/.“    37/1  /няма дата/ Пророка вижда звяра излизащ от морето. … И змея даде нему силата си и престола и власт голяма!   … властта му и с туй ще го наранят. Но след оздравяване вмъква нова измама в своето заблудително учение! И цялата земя отиде след звяра прие се неговата власт над плътското земно съществувание и тъй косвено човечеството се поклони на змея – Сатана и отиде след звяра прие измамата последва злото въведено от змея, който даде власт чрез силата своя – измамата – учението на звяра. И тъй се поклониха на звяра и неговия образ. Явиха се негови поклонници!   /Змея е Сатана, дал силата си на звяра в подчинение и поклонение – това е земна власт на управление, която запечатва сатанинските победи осъдените като поклонници негови!/“

1 Kоментар

 1. Белегът на звяра, един от образите на сатана, е смъртта. Сатана запечатва поради:
  – беззаконие, атеизъм и хула.
  Сатана се представя на човека в три образа:
  – змей, звяр и лъжепророк
  Той имитира съответно:
  – Отец, Сина и Святия Дух
  Белегът на звяра е духовно, невидимо запечатване на онези, които се носители на едно от изброените:
  – беззаконие – срещу Отец, законодателя
  – атеизъм – срещу Царе на Царете
  – и хула – срещу Святия Дух.
  Затова пазете се да не се намерите:
  – в беззаконие като отричате десетте божи заповеди или някоя от тях, особено белега на закона – съботата
  – в атеизъм – почитане на земни царе и власт вместо на властта на Царя на царете
  – в хула – отричане на Святия Дух и на някоя от дарбите на Святия Дух особено дарбата ГОВОРЕНЕ НА НЕПОЗНАТ АНГЕЛСКИ ЕЗИК, който е белег на новораждането и на кръщението със Святия Дух.

Коментарите са заключени