Вавилонския пир и победата над смъртта

golgotha, jesus, christ

„В лъвовата яма Данаил хвърли сред зверовете с нравите твои. Но Ангел от Бога Данаила спаси.

И тогава що стана в пира вавилонски на Валтасара? /Данаил 5 гл./ Туй ти е съдбата с блудницата Вавилон. Погуби и Ирода, като се опи с кръвта на невинните еврейски деца. Кого диреше ти?! Месия? Ти видя Неговата звезда и за таз кръв невинна детска ще отговаряш ти. Но как ще се оправдаеш за Месия, като посегна на Него, чрез свещеното войнство еврейско, кажи!?

Ний, Съда велик те питаме без Генералния Законодателен Лик – в подвига Си е Велик! А ти победен бъди чрез кръвта на Месия, която ти на кръста проля. А Той като смел Войн се яви и нов път на спасение начерта – нов завет, нова ера яви. И църковните основи положи – нов дом, рай Божий за всегда, сред цялата планета Земя, с която ти воюваше. А тя те побеждаваше. Кажи по кои дела те осъдихме ний, Съда велик пред закона на правда? Не са ли те твои!?

Ето кръста още стърчи. А Вавилон за украса го държи. На него ти живота светли прикова. А всички сянки древни ти показаха делата зли. Но кръвта пролята земя попи. Тя – земя, олтар свещен се яви пред цялата Вселена Всемир. И от свещеническата ръка жертвата принесена се прие в небеса.

Предвиди ли ти това? Че тя кръвта като изкупителна цена се прие за цялата планета Земя с трите й пояса живи съдби. Ти сам го знаеш това, че би камбаната, за да оповестиш пъкленото си дяло – твое лично. Но победен ли беше ти?! Още на третия ден в зори, небе чрез Глас разтърси земя и тя разтвори пазвата своя и върна жертвата пленена и Победителя над смъртта и тлението – възкръсна в нетление за всегда.

И какво чу ти кажи? Да, понесе се песента запята от небе-земя: „Где ти е смърте жилото и аде победата?“ Но с това всякой разумя, че иде ден велик и ще се прослави Всемогъщият Творец, чрез Тройния Си Лик. Амин! Но ти какво направи? Вместо в покаяние да застанеш, пламна в яростен нагон за царска власт и трон и скри се под короната на Нерон. И в страстите ти хищни на образа ти втори звяров, подигна се в арените пищни и опиваше се от кървите невинни на майки и деца още сучащи на гърда. Но таз кръв невинна ден и нощ викаше пред небеса за отплата в единство с кръвта на Месия и Авеля. А ти се опиваше с блудницата, която сам роди в пира валтасаров и продължи на колове живи хора да побиваш и като огнени факли да ги гориш в пищните си тържества. Не си скрил делата си нечисти, те са записани в книгите на злините твои. А спомена им стои записан в историята земна пред всички народи и племена от езици и колена. Но престана ли пира ти прокобен сред земя? Преследваше ти не само християните но и всички същества. Кажи чрез кое дяло те осъдихме ние, Съда велик? Не е ли по твоето? Кой подпали Рим, чие дяло е то, не е ли твое чрез Нерона? Защо не признаеш това? Вселена, Всемир видя и е записано в книгите на делата твои зли. И това стори за да обвиниш Моите последователи – християните. Рим гореше, а ти чрез Нерона се наслаждаваше и свидетел диреше за да се оправдаеш за кървите невинни които проливаше. Но знаеше ли ти, че чрез тез дела твои са записани в небесните книги, а и земната история безпогрешно е отбелязала всичките ти зли дела, както Рим, че горя запален от твоята ръка чрез Нерона, за да се наслаждиш сам ти на трона, тъй и на Голгота кръста Христов поби и дялото най-мерзостно извърши. Кажи коя е таз памет безпогрешна записала делата ти зли? Това враже лукави е Библията на стар и нов Израил долу на земя.“