lamb, spring, pasture-4280668.jpg

Благословение над Агнеца Божествен Христа чрез свидетелствено служение на едно агънце в употребление

15/10/2022 Лара 0

По заповед на Всемогъщия Бог се взе едно агне първородно от най-добра порода. Днес то бе явено и в лехата на Господа благословена въведено. С велика милост и сила Бог посети […]

anchor, icon, sign-2218338.jpg

Приети са всички завети в единство на вяра. Благословение над котвата на вярата чрез надежда в любовта

14/10/2022 Лара 0

(Втора част) ”О, сияй на чело ми звезда във войнствени съдби с лъвов знак Мое Свещено войнство! Вей се Знаме на оправдание, опасано в заветна съдба. Днес мина в оправдание Моето […]

Оола и Олива

Езекиил 23:4Имената им бяха Оола на по-голямата, и Оолива на сестра й; и те станаха Мои и родиха синове и дъщери. А колкото за имената им, Оола е Самария, а Оолива Ерусалим.Езекиил 23:5Но когато беше […]